nashaziamlia.org

Асьветна-адукацыйны, грамадазнаўчы сайт для беларусаў: аналіз, прагноз, сілы, інтарэсы, сьветагляды, ідэі, ідэалогіі, праграмы, мэты.

Запісы

Беларускі нацыянальны рух на гарадзеншчыне ў першай палове 1920-х і польскі імперыялізм

10 ліпеня, 2012 | 26 каментарыяў

Сайт працягвае перарваную выкананьнем больш важкіх абавязкаў тэму беларуска-польскіх узаемадачыненьняў. Мы працягваем паказваць, што нам ў гэтых стасунках сёньня не падабаецца, і якое выйсьці мы прапануем. Па падказцы аднаго са сталых чытачоў нашага сайта, вось тут – http://haradocki.livejournal.com/1531.html (аўтар ЖЧ haradocki) –  мы знайшлі невялікі нарыс, які апісвае развіцьцё беларускага нацыянальнага руху на Гарадзеншчыне ў 1918-24 гг. Нарыс быў надрукаваны ў заходнебеларускай газеце “Сын беларуса” (1924 г. – № 35. – С. 3 – 4). Шмат істотных момантаў і важных імёнаў тут яшчэ не ўзгадана, але тэкст ужо дастакова добра адлюстроўвае цяжкасьці й перашкоды, зь якімі сутыкнуўся беларускі рух на Гарадзенскай зямлі ў першай палове 1920-х – у час, калі заходняя частка Беларусі была “пад палякамі”…

Рэдакцыя.

АБ ПРАЦЫ Ў ГОРАДЗЕНШЧЫНЕ

Першыя пачаткі беларускіх арганізацыяў у Горадзеншчыне сягаюць 1905 году, калі там працавалі беларускія палітычныя партыі і разьвіваўся каапэратыўны рух, паўставалі гурткі моладзі. У самай Горадні рух сярод моладзі асабліва быў сільны ў апошнія гады перад вайной.

Шмат беларускіх арганізацыяў і ўстановаў было створана і ў часе нямецкае акупацыі. У ўсіх гэных арганізацыях-установах прыймалі самае гарачае ўчасьце выдатнейшыя дзеячы і працаўнікі. Нейкі час у Горадні знаходзіліся сябры ўраду БНР, было і беларускае міністэрства літоўскага ўраду (міністрам быў Я.Варонка), было беларускае войска, беларуская ўправа, беларуская Сялянская Рада, беларускія школы, клюб і інш. Сьвядомасьць у народзе пашыралася ўсё болей і болей.

 

Аж вось у красавіку 1919 г. м. Горадню і ўвесь павет занялі польскія войскі…

З польскай уладай пачаліся перагаворы, на якіх палякі заявілі, што ня будуць чапаць ніводнай беларускай арганізацыі, а хочуць ісьці разам, як “вольны з вольным і роўны з роўным”. Толькі ж далёка ня ўсе паверылі гэтым салодкім словам, цану якіх усе пазналі шмат пазьней…

Пачалі патроху арганізовывацца. Заснавалася “Беларуская Грамада Моладзі” (старшынёю быў Маркевіч). Адначасна пачалася работа па скліканьню зьезду Віленшчыны і Горадзеншчыны ў м. Вільні. Усе арганізацыі Горадзеншчыны цесна аб’ядналіся паміж сабою, спадзяючыся, што будуць мець магчымасьць свабодна павясьці шырокую грамадзкую працу.

Але ўжо ў чэрвені 1919 г. палякамі быў расфармаваны беларускі полк. Пачаліся вобыскі і арышты беларускіх дзеячоў і працаўнікоў. Арыштаваны былі: Мядзёлка, Грыб, Салошык, Якімовіч, Казячы, Антонаў, Боеў, Якаўлюк і шмат іншых. Мядзёлка, Грыб, Салошык, Якімовіч і інш. былі звольнены, а ўсе іншыя вывезены ў лагер ў Кракаве. Хто раней ці пазьней быў звольнены з Кракава і вярнуўся ў Горадзеншчыну, той праз нейкі час усе роўна прымушаны быў выехаць заграніцу.

Наймацнейшай і адзінай культурна-асьветнай беларускай арганізацыяй была “Беларуская Грамада Моладзі”. Грамада мела сваю бібліатэку, драматычны аддзел, музыкальна-вакальны і інш. Грамада ладзіла вечарынкі, спэктаклі і вось так жыла, маючы балей як 400 сяброў.

У студзені 1920 г. з дазволу Горадзенскага Старосты быў скліканы агульны сход горадзенскіх беларусаў на Замковай вул. дом 5, дзе быў выбраны Беларускі Нацыянальны Камітэт Горадзеншчыны. Выбранымі былі: Баран, Якімовіч, Федарук,   д-р Бяляцкі, Якаўлюк, Дзекуць-Малей і Антонаў. Усе арганізацыі аб’ядналіся пад сьцягам Беларускага Нацыянальнага Камітэту. Камітэт займаўся культурна-асьветнай працай. Пры камітэце быў юрыдычны аддзел, дабрачынны, школьны і інш. Народ зварачаўся за рознымі інфармацыямі, падавалі скаргі на надужыцьці пры адкрыцьці беларускіх школ, бо школьны інспэктар не даваў дазволу. Аб усіх заявах камітэт рабіў захады перад уладай.

Сьвядомасьць расла сярод беларускага насяленьня. Усюды, як у мястэчках, так і ў вёсках, закладаліся беларускія гурткі моладзі.

Але-ж ня доўга ім удалося цешыцца. У студзені 1921 г. выйшаў прыказ Горадзенскага Старосты Рогалевіча аб тым, што Беларускі Нацыянальны Камітэт Горадзеншчыны зачыняецца. Пачаліся вобыскі і арышты сяброў камітэту, толькі нікога з іх у хаці ня было, бо ўсе скрыліся…

Праз месяц была зачынена Беларуская Грамада Моладзі.

Пачалося сярод народу хваляваньне, пайшлі гутаркі, як і што рабіць? Прыдумалі: дэлегацыя паехала ў Сойм да Варшавы, – але-ж нічога не дабілася і вярнулася назад ні з чым…

Пачаўся яшчэ горшы уціск беларусаў. Усе беларускія арганізацыі былі закрыты, беларускія школы ў Горадзеншчыне, якіх было йшчэ каля ста, зачынены (асталіся толькі чатыры), а ў пачатку вучэбнага году 1921-22 на ўсю Горадзеншчыну была ўжо толькі адна беларуская школа ў м. Горадні.

У той самы час у Варшаве быў Беларускі Камітэт, старшынёю якога быў п. Дубейкоўскі. Вось пан Дубейкоўскі адкрыў аддзел свайго Камітэту ў Горадні ў тым самым будынку, дзе зьмяшчаўся Горадзенскі Нацыянальны Камітэт.

Па прыказу п. Старосты пячаць з дзьвераў была знята і будынак пераданы новай арганізацыі.

Калі даведаўся народ, што гэта ня той Камітэт, які быў выбраны народам, а нейкі з Варшавы, дык перастаў зусім хадзіць, і камітэт сам па сабе зьліквідаваўся.

У канцы 1920 г. у Горадні быў адкрыты Саюз Беларускіх Кааператываў. У саюз уваходзілі два кааператывы з Горадні і 18 з павету. У прэзыдыум Саюзу ўваходзілі: старш. Баран, сябры: Юрэчка, Якавюк і Атаназэвіч. Саюз меў вялікіі крэдыт на тавары, якія ад яго і атрымоўвалі ўсе кааператывы.

Усе беларускія працаўнікі заняліся чыста гандлёвай справай, але-ж, як кажуць, і тут ім не пашанцавала. У красавіку 1921 г. па загаду Горадзенскага Старосты Рогалевіча ўсе 20 кааператываў былі зачынены.

Дэлегацыя паехала ў Варшаву – у Сойм, у міністэрства, але-ж нічога зрабіць не магла, бо дэлегацыі адказалі, што нічога ня ведаюць і гэта справа старосты, у якога пастараюцца ўсё высьветліць. Дый да сягоньняшняга дня высьвятляюць…

Пасьля закрыцьця Беларускага Нацыянальнага Камітэту ў Горадні, была адкрыта Прытулковая Рада, якая прыняла на сябе апеку над прытулкам. На чале гэтай Прытулковай Рады быў Тамашчык, сябры: Кулікоўскі, Курбскі і інш. Аднак, Прытулковая Рада неяк пачала распадацца, і астаўся ў ёй адзін Тамашчык.

У лютым 1922 г. прыехаў п. Дубейкоўскі з Варшавы, сабраў усіх працаўнікоў і запрапанаваў адчыніць у Горадні аддзел Беларускага Таварыства дапамогі ахвярам вайны, зацьверджанага міністэрствам, які і абыйме таксама апеку над беларускім прытулкам.

Прапазыцыя гэтая была прынята. Быў выбраны прэзыдыум аддзелу Т-ва, у якія ўвайшлі: Баран, Лапыр, Якімовіч, Кулікоўскі і Шуляк.

[Аднак] праз некалькі дзён узнавіліся вобыскі і арышты. Каля 40 чалавек з Горадні былі арыштаваны, і праца філянтрапійнае ўстановы была спынена. Праз тры тыдні беларускія працаўнікі былі звольнены з вастрогу ў Беластоку, вярнуліся ў Горадню і ізноў заняліся філянтропіяй. Рабілі спэктаклі, збор кветкі на карысьць прытулку.

У восені 1922 г. загаварылі аб выбарах у Сойм… (…) Парашылі йсьці, каб у Сойме можна было адкрыта ўсім заявіць аб жаданьнях беларускага народу і бараніць яго ад усякіх крыўд, бо біцьцё і зьдзекі над народам усё павялічаліся. Паліцыя ўсяляк уціскала беларусаў, а адначасна не магла абараніць іх ад усё ўзрастаўшага бандытызму.

Пайшлі ў Сойм. Выбралі дэпутатаў ад Горадзенскага і Бельскага вокругаў: Барана і Якавюка. Але-ж пад час выбараў не абыйшлося без таго, каб горадзенская ўлада не рабіла візытаў беларускім дзеячам. Вобыскі былі ў памешканьні Горадзенскага Беларускага Выбарнага Камітэту, у Барана, Якімовіча, Якавюка, Федарука, Кулікоўскага, Лілеева, Трыпузы, у Беларускім Прытулку і інш.

Выбарныя паслы Баран і Якавюк паехалі ў Сойм, каб бараніць правы беларускага народу. Дзеля таго, што п. Баран быў старшынёю Т-ва і апякуном над прытулкам, дык часова заступаў яго Якімовіч, як віцэ-старшыня.

У лютым 1923 г. быў адчынены Сэкрэтарыят Беларускага Пасольскага Клюбу ў Горадні. Кіраўніком сэкрэтарыяту быў Якімовіч. У сувязі з гэтым Якімовіч адмовіўся ад апекі над прытулкам. Тады выбраны былі ў прэзыдыум Т-ва старш. Канцэвіч, Балдоўскі, Адамовіч, Мінючыц і Кулакоўскі.

Выбралі паслоў, але ж жыцьцё стала [яшчэ] гарэй. Вось 19 сакавіка 1923 г. у Горадні і ў павеце пачаліся вобыскі і арышты. Арыштавалі 48 чалавек. Праз тры нядзелі, на першы дзень праваслаўнага Вялікадня, былі ўсе яны звольнены. Але хутка ізноў арыштавалі Якімовіча, які прасядзеў [больш за] 13 месяцаў і 28 мая 1924 г. выйшаў з вастрогу, апраўданы судом.

У маі 1923 г. быў суд над беларусамі ў Беластоку. На лаве падсудзімых былі паслы Баран і Якавюк. Так чы іначэй Баран быў засуджаны, а Якавюк апраўданы.

Апраўданы на Беластоцкім працэсе Якавюк быў засуджаны апэляцыйным судом у Варшаве. Якавюк выехаў заграніцу; Баран жа, якога Сойм ня выдаў суду, быў арыштаваны і пасаджаны ў вастрог, дзе і цяпер знаходзіцца.

У чэрвені 1923 г. так называныя “беларускія актывісты” забралі ў сваі рукі беларускі прытулак. Т-ва беларускае ў сувязі з арыштамі і перасьледаваньнямі зьліквідавалася і цяперака ніводнай беларускай арганізацыі ў Горадні няма!

Але ўся ранейшая работа і ўсе зьдзекі над беларусамі не прайшлі бяз сьледу. І беларускі рух у масах Горадзеншчыны ня толькі не аслабеў, але-ж, наадварот, нязвычайна ўзрос. Нацыянальная сьвядомасьць вельмі разьвілася, і ўвесь беларускі народ Горадзеншчыны перакананы, што пры супольнай працы ён здабудзе свае правы.

   Ніка

 

26 каментарыяў

 1. Darafej кажа:

  Цікава назіраць за патугамі ідэёлагаў цяперцаў, калі яны імкнуцца неяк абгрунтаваць праблемы сёнешняй беларускай дзяржавы з пазіцыі лукашэнкаўскай гісторыі. Як не круцюць, а ўсё упіраецца ў іх нелюбімае ВКЛ. Раю абмеркаваць: http://vsr.mil.by/2012/07/10/pervyj-civilizacionnyj-povorot-belarusi/ (там ёсьць працяг)

 2. Litvarus кажа:

  Шаноўные, заклікаю вас пазбаўляцца шызы на Гісторыю. Ў ней можна накапаць што хочашь! Сучасные філосафы вызначылі яе статус, ён равный Літэратуре. Што будзем голосаваць за тых хто накапае больш фактаў за сваю версію? “Архэ” занятае зборам “фактаў” ужо гадоў 15 і што? Давайце думаць як пазбегнуць русіфікацыі, асіміляцыі і паглынання нас Расеяй. Калі мы атабьёмся ад яе, можна будзе заняцца палякамі, ці змогуць яны быць грамадзянамі нашай краіны. Але цяпер гэтага не вырашыць. Мне зразумела, што калі нашую культуру задушаць, то пойдзе працэсс расслаенія на “рускіх” і палякаў” і гэта прывядзе калі не да разбору нашай краіны суседзямі, то да пераутварэння яе ў адстойнік, рай для прахадзімцаў усіх краінаў і народаў. Ніякі прагрэсс не пазбаўляе патрэбы ў краінах-прыбіральнях. Наадварот, усе будуць шукаць месца, куды можна будзе скінуць свае адходы, колькасць якіх хутка вазрастае.Патрэбны будуць народы, якія згадзяцца працаваць ў гэтых Прыбіральнях. Гэта будуць народы без нацыянальнай годнасці. Мы тут першые кандідаты. Таму у нас не будзе хайрусніках ў змаганні за нашую Незалежнасць.

  • Рэдакцыя кажа:

   Спадар Літварус не спыняе зьдзіўляць.
   1. Прыведзеныя ў артыкуле ФАКТЫ называе “літаратурай”.
   2. Сам гаворачы пра небясьпеку расслаеньня беларусаў на «рускіх і… палякаў» (цікава, пад уплывам каго менавіта такое расслаеньне можа адбыцца?), ніяк не жадае зразумець, што каб супрацьстаяць расейскаму імперыялізму трэба спачатку запабегчы, каб у час такога змаганьня беларус у сваёй сьпіне раптам не “адкрыў” польскі ножык… Што ўжо шмар разоў было за гістторыю (гл. матэрыялы сайта).
   Мо час рабіць высновы?

 3. Litvarus кажа:

  Шаноўная Рэдакцыя, польскі ножык можа з’явіцца толькі ў выпадку калі яны дамовяцца з расейцамі аб раздзеле Беларусі. Калі у сякрэтнай дамове прымуць удзел украінцы, летувісы і латыші, могуць з’явіцца яшчэ і іншые ножыкі. А калі Расея захоча праглаціць нас адна, то ўсе пералічаные паднімуць крык “супраць” і стануць на наш бок. Гэта усім зразумела. І таму не трэба плодзіць заранее сябе ворагаў, абражаючы і падазреваючы усіх навокал.
  Рэдакцыя шукае паўсюдна “уплывы”. Уплыў ідзе праз ТВ, паездкі за мяжу, турыстаў. Калі нехта вяртаецца з Польшчы і гаварыць што там людзі жывуць лепей чым у нас, то чый гэта уплыў? Польскіх шавіністаў? Каб паралізаваць гэткіе уплывы некаторым нічога не застаецца каб успамінаць подласці палякаў у мінулым. Я называю гэта шызою на Гісторыю. Яна вельмі распаўсюджана у расіян. Расстрел польскіх афіцерау і збіцце(?) самалета пад Смаленскам, яны апраўдаюць 1612 г. Так шыза на Гісторыю становіцца вытокам злобы і ненавісці паміж народамі

  • Рэдакцыя кажа:

   “… польскі ножык можа з’явіцца толькі ў выпадку калі яны дамовяцца з расейцамі аб раздзеле Беларусі”.

   Колькі ўжо разоў дамаўляліся, каб разам рабаваць і дзяліць нашае. Вам, Літварус, трэба, каб мы паспрыялі таму, каб яны яшчэ раз дамовіліся?!… Няўжо вы сапраўды думаеце, што калі мы будзем маўчаць, то нас, тыпу, не заўважаць ці пашкадуюць?
   – –
   “… не трэба плодзіць заранее сябе ворагаў, абражаючы і падазреваючы усіх навокал”.

   “абражаючы ўсіх навокал”.
   Спадар Літварус, можа час пачаць лічыцца са словамі, якія вы тут пішаце?!
   Каго мы абражаем? І каго гэта ўсіх?
   – –
   “Расстрел польскіх афіцерау і збіцце(?) самалета пад Смаленскам, расейцы апраўдваюць 1612-м г. Так шыза на Гісторыю становіцца вытокам злобы і ненавісці паміж народамі”

   Спадар Літварус, а мы тут пры чым?
   Каго беларусы расстралялі? Чый самалёт зьбілі?
   Вы, што, зноў хочаце чужыя грахі (у даным выпадку расейцаў) нам прыпісаць?!
   А можа хопіць вярцецца, як уюн на патэльні, баронячы польскі міперыялізм?!…
   Многім ужо гідка становіцца…

 4. Litvarus кажа:

  Шаноўная Рэдакцыя, з першымі вашымі заувагамі адносна майго каментара, я згодзен. Але мне вельмі шкада, што вы не зразумелі, што я маю на увазе калі гавару “шыза”. Калі вы б гэта зразумелі, то не напісалі б “каго беларусы расстрелялі…” і ўсё далей. Я мог бы раскапаць вам цітату, што думаюць аб адносінах сучаснасці зі мінулым цяперашніе філосафы, але Вы “самі з вусамі”. Можу небяспеку шызы можна зразумець з дапамогай аналогіі? .Напрыклад, што вы скажыце аб пракуроре, які аценьваючы вінаватага па канкрэтнай правіннасці, патрабуе прынесці на яго досье яго грахоў з детскага садіку, калі ён краў яблакі у суседа? Гэта будзе “шыза на біяграфію”.
  Адносіны у мяне да палякаў такія як у большасці нашай апазіцыі, г.з. станоўчыя. Вядома, сярод палякаў ёсць шавіністы, імперыалісты і г.д. як у ўсіх нацый. Вылезуь лі яны на верхатуру палітыкі Польшчы, я не ведаю. Вашые аргументы, што яны ужо вылезлі меня не пераканалі, можа таму, што думаю зусім аб іншым – як падняць з каленяў наш народ.

  • Рэдакцыя кажа:

   “… думаю зусім аб іншым — як падняць з каленяў наш народ”

   Як быццам мы думаем пра нешта іншае… Мы таксама думаем пра гэта ж, а таксама пра бясьпеку нашага народа і пра яго росквіт… (чытаць матэрыялы сайта)

   – –
   “Адносіны у мяне да палякаў такія як у большасці нашай апазіцыі – г.з. станоўчыя”.

   Мы адрозьніваемся ад “большасці нашай апазіцыі” тым, што не бярэм нідзе грошаў – у т.л. і ў палякаў.
   Для кожнага чалавека, які сапраўды хоча разьбірацца ў сітуацыі й выбірае, каго слухаць, гэта найістотны аргумент.
   Калі ж вы жадаеце слухаць тых, хто займаецца “палітычным бізнэсам” і адначасна зьяўляецца марыянеткай пэўных фундараў, гэта ваша права. Але для нас здабытыя такім чынам “аргументы” на ўзроўні псаваньня паветра…
   – –
   Што да філосафаў, дык мы на фоне розных матэрыялістаў-ідэалістаў – навуковыя рэалісты. А таму для нас важна, хто канкрэтна каго расстрэльваў, і на кім канкрэтна ляжыць віна за тую ці іншую шкоду нанесеную нашаму народу. Мы не зьбіраемся з гэтай пазіцыі адыходзіць у туманныя абстракцыі (“ці то яе згвалцілі, ці то яна згвалціла…”), а тым больш не зьбіраемся накідаць віну нашаму народу (напрыклад, шляхам бязьмежнага абагульненьня) за злачынствы, якія зрабілі іншыя – канкрэтныя імперыялісты-злачынцы. Вядома, апошнія ўвесь час імкнуцца, каб пра іх дзеяньні забылі, ці ігнаравалі. У гэтым іх інтарэс. Так яны разьлічваюць паўтарыць свае злачынствы зноў…
   Але ў чым тут ваш інтарэс, спадар Літварус?!…

 5. Монро кажа:

  Русские враги? Хорошо, пусть так.
  Поляки враги? Хорошо, пусть так.
  А посередине Лукашенко с советскими белорусами?

  А вы где? Где ваш Рух, спадар Островский?

  Няма.

  А чаму няма? Чаму не создал?

  Да блин, эти советские обрусевшие белорусы не идут.
  И что тады рабиць? Только сайт ?

  А в политике Вас нет. Политически Вы ничего не создали, о чем я и предупреждал 5 лет тому назад.

  Вот такой професор из БНФ. И там ничего не понял, и тут ничего не дошло за 5 лет.

  Со всеми вы разругались. Такая у вас политик, т.е. “искусство возможного”. То есть политики вы никакие.

  • Рэдакцыя кажа:

   1) Калі мы ніхто і нішто, чаму Вы такі ўсхваляваны, пан Манро?!
   2) А калі Вы – нешта, дык што! Дзе Вы?

 6. з...лы беларус кажа:

  І хапае ж часу ў розных “літварусаў” ды “монро” соты раз “вучыцць прафесара” як асьвятляць польскае, расейскае ды і наша беларускае “пытанне” – як хутчэй дайсці да БЕЛАРУСІ ?! Хлопцы, засуньце свае “предупрежденія” і “сучасныя філосафы” ў тое месца, якім вы думаеце і якое ў рэальнага прафесара Астроўскага выкарыстоўваецца для рэальнага ачышчэння арганізма! “Хватіт метать ікру – давно смердіт тупостью!” – зразумела выказваюся (?) і гэта яшчэ я не злы… Бо смуткую з заўчаснай сьмерці і сапраўднай беларускі спадарыні Новікавай і часткі польскай эліты пад Смаленскам… Праўда вочы коле – вось і вылазіць “эфект “крука ў лесе”… Трымайся, спадар Астроўскі – перажылі савецкі інфармацыйны “голод” – перажывём і расейска-польскае інфармацыйнае “ізобіліе”…!

 7. moonshine кажа:

  Праўда заўсёды пасярэдзіне. На маю думку, трэба больш распрацоўваць беларускае і меньш траціць час на навалач.

 8. Litvarus кажа:

  Шаноўная Рэдакцыя, ніякога майго інтереса тут няма. Я, як і вы хачу зразумець, што адбываецца ў гэтым Свеце. Нічога не магу прыдумаць лепшага акрамя таго, што палякі таксама расколаты на празаходнікаў і ўсходнікаў, і калі паляк моцна ненавідзіць, напрыклад, немца, то ён пачынае любіць расейца колькі яму не трынді аб зладействах рускіх (НКУУС, КДБ, Пуцінцы) Залатое правіла – враг (той хто мне не спадабаецца і ўсё) майго врага ёсць мой сябра. Былі сярод палякаў сябры рускіх ў часы Пілсудскага і раней, відаць ёсць яны і цяпер. Ўспамінаю, як адна паненка з роду Радзівілаў, седзячы у Несвіжскам замку за тыдень да 19 верясяня разважала аб тым што выратавання Польшчы прыйдзе з Ўсходу. Я разумею, што для вас мае разважанні ёсць прыклад наіўнасці. Але я на першае мейсца стаўлю псіхічные, ментальные прычыны. Таксама, гаворачы пра рускіх, я разумею, што і там жівуць ярые заходнікі, але іх там меньш чым у нас, і тым больш – у Польшчы. Ёсць Ўсходнікі нават ў Немеччыне. Ранеё гэтые людзі былі левымі, або камуністамі. Кім яны сталі цяпер? Я спадзеваўся, што шмат што можа праявіцца ў справе Брэвіка, але вы свелі амаль ўсё да габрэйскай тематыцы, або, інакш кажучы, да тэорыі змовы.Але тады трэба выкладываць дакументы, сумы грошай, прозвішча…. Мне гэта зразумець цяжка.

 9. Darafey кажа:

  Тут асобныя каментаттары пераходзяць на асобы (выбачайце за каламбур). Але гэта і ёсьць вынік работы сайта відаць, што плён ёсьць. Некаторым акрамя таго што гадзіць на форуме сваемі мазгавымі атрыжкамі, трэба пачытаць для пачатку мэты сайту, а гэта найперш асветніцкая функцыя. Сайт не даспадобы лукашыстам, лебірастычным псеўдэмакратм, ляшскім ды маскавітскім халуям, – з гэтага выцякае, што справа не марная. Хацеласяб больш агрэсіўнай палітыкі ў пашырэнні пранікнення інфармацыі аб сайце у інтэрнэт прасторы, яго рэкламы. Зразумею, што гэта патрабуе некіх сродкаў, але спадзяюся што ёсьць шмат шчырых людзей, якія здольны зрабіць тойжа абгрэйд сайту за ідэю.
  Асобна для спадара Літваруса: мне з вашых каментаў зразумела, што вы накіраваны ідэйна на Польшчу. Але што такое гэта Польша? З чаго вы узялі, што Польша гэта тое мярыла дэмакратыі і дабрабыту да якога мы павінны цягнуцца? І тым больш, з якой трасцы яна павінна выконваць ролю нейкага пасрэдіка паміж беларусамі (літвінамі) і астатняй Еўропай. Гэту ролю яны самі сабе прыдумалі- ролю такіх нібыта патронаў Беларусі, Украіны ды інш. краін якія вырвалісь (з розным узроўнем поспеху) з кіпцюроў Расеі. Але чамусьці менавіта тры краіны найбольшую увагу прыцягваюць: Украіна, Беларусь і Летува. Там дзейнічаюць даволі агрэсіўна і экспансіяністскі ляшскія нацыяналістычныя саюзы. Тут я нават, скажу тое што вызаве хвалю абурэння ў “шчырых апалячаных”: пэўныя захады рэжыму у дачыненні да так званага неафіцыйнага “саюза палякаў” правільныя і я іх падзяляю. Чаму? Я каментаваў у постах па тэмах ніжэй. Ведаю. што пэўныя крокі рабіліся цяперцамі каб прыціснуць рускіх нацыяналістаў (найбольш радыкальных), але тут лукашэнкаўцам асабліва не дадуць дажаць, бо пакуль ён залежыць ад Расеі, а пакуль ён ва уладзе, то гэта будзе пры ім заўсёды. Гэту залежнасьць Расея і выкарыстоўвае і яшчэ больш яе паглыбляе. Вось у гэтым і небяспека ад Лукашэнкі, што ён не здольны супраць стаяць расейскаму імперыялізму. Таму тое, што хтосьці супраць ляшскага шавінізму, гэта яшчэ не азначае, што ён за лукашызм ці рускі імперыялізм. Трэба глядзець з кропкі гледжання нацыянальных інтэрэсаў.

 10. Litvarus кажа:

  Цікава, адкуль сп. Дарафей і Рэдакцыя ўзялі, што я арыентуюся на Польшчу. Хутчэй, я арыентуюся на Прыбалтыцу, дакладней на Летуву. З палякамі Сібіры, гдзе я жыу ў моладасці, я знахадзіў хутка агульную мову, а з палякамі Беларусі (а гэта, разумею, зусім іншая справа) , я не сутыкаўся, можа тут яны горш за расейцаў.Мне сімпатычны немцы, але ж таму, што яны у нас заўсёды адчынялі нацыянальные установы. Я разумею, што яны рабілі гэта ў піку палякам і расейсцам. Але ж гэта і ёсць реальная палітыка і дзеўнічае залатое правіла – вораг майго ворага ёсць мой сябра. Ваяваць адначасова супраць усіх, лічу, памылкай.

 11. Тут некаторыя сябры вінавацяць сп. Астроўскага ў тым, што ён імкнецца з усімі пасварыцца і ад гэтага да яго у рух ніхто не ідзе. Дазвольце не пагадзіцца з такім пунктам гледжаньня.
  Па-першае, сп. Астроўскі не ставіць такую задачу, каб з усімі пасварыцца. Сп. Астроўскі хоча паказаць сапраўдную рэальнасць, якая яна ёсць. То што сёння Расея робіць рэйдарскі захоп Беларусі, пры тым ў цынічнай, грубай форме, відавочна усім. То што Польша вядзе захопніцкую палітыку ў адносінах да Беларусі і таксама не менш груба і цынічна, таксама відавочна (гэта вам і карта паляка, і усходнія крэсы). За што Летува здала Беляцкага не патрэбна мабыць нікому распавядаць (за вельмі прыбыльны бізнес ў Беларусі). Пра сіянісцкі і кітайскі захоп свету гаворыць не толькі сп. Астроўскі, а гавораць, нават, ва ўсім свеце, ў прыватнасці, аб гэтым кажуць і ў Нямеччыне.
  Да прыкладу, мой сын ходзіць на курсы і там народ кожны дзень абмяркоўвае палітыку і ў канцы прыходзяць да аднаго і таго ж: у руках сіяністаў знаходзяцца ўсе сусветныя карпарацыі і Кітай імкнецца захапіць свет. Вы што, прапаноўваеце беларусам заткнуць “галаву ў пясок” і нічога гэтага не бачыць? Прабачце, але гэта вялікая дурнота. Інфармаваны – значыць узброены.
  Па-другое, чаму беларуская апазыцыя не прыслухоўваеецца да сп. Астроўскага?
  Сп. Астроўскі дакладнейшым чынам раскрывае свет ў сваіх аналітычных працах, паказвае шляхі да свабоды і дабрабыту, папярэджвае аб памылках, а руху ў патрэбным кірунку няма. Чаму? Хіба ж ў гэтым вінават сп. Астроўскі? Прычына не ў Астроўскім, а ў грошах. Хто грошы дае, той і музыку заказвае, А сп. Астроўскі грошаў не дае. Напрыклад, сп. Пазняк заклікаў да байкоту, а хто да яго стаў прыслухоўвацца? Незалежныя СМІ аж ў захлёб трубяць аб апазыцыных кандыдатах ў парламент.
  А хто падтрымаў ініцыятыву сп. Барадача? А чалавек рызыкуе сваім жыццём і гэта праўда. І чалавека аб гэтым ужо папярэдзіла паліцыя. І я гэтаму веру, бо саміх папярэджвала не меней сур’ёзная структура Нямеччыны.
  А чаму кінулі палітвязняў? Хто сёння за іх змагаецца? Для таго каб дапамагаць палітычным уцякачам і зняволеным ў Беларусі быў створаны Офіс палітычнай эміграцыі пры Еўрапарламенце (ініцыятыва Багданавай – сястры Саннікавай і Халезіна). Але сёння, калі Саннікаў на свабодзе, гэты офіс прапанавалі закрыць. Чаму? А як палітвязні? І хто тут да каго прыслухоўваецца?
  Адказ відавочны – няма беларускай свядомасці ў галавах, няма і руху. Але ня будзе і Беларусі, не будзе свабоды, не будзе і заможнасці.
  Ад таго што ў некаторых асобаў ў карманах асядзе нейкая сума “юдзіных срэбранікаў”, жыццё у беларусаў не палепшыцца. Калі народ маўчыць, значыць народу не дрэнна жывецца, ад гэтага народ і сляпы. Але надыдзе час, калі народ расплюшчыць свае вочы, ды баюся што будзе ужо позна. Разумныя людзі вучацца на чужых памылках, а дурні – на сваіх.
  Паважаны сп. Астроўскі, вялікі дзякуй вам за працу і не слухайце правакатараў. Добрага вам здароў’я.

 12. Litvarus кажа:

  Пані Арцёменка, вы, канешне, ведаеце на чыі грошы бальшавікі зрабілі пераварот ў Расеі. Адкуль вазьме грошы сп. Астроўскі, калі ён папереджвае што і там і там сядзяць адны нашые ворагі, сволачы. Сволачы грошы яму і Барадачу не дадуць. Цікава была пачуць у адным каментары Рэдакцыі, што яны бліжэй усіх да Праўды таму, што не працуюць ані на чыі грошы.
  Канец вашага каментара поўнасцью безнадзейный, таму я раблю выснову што ваш аналіз памылковы. Як напісаў адзін украінскій каментатар (відаць, пасля таго як нехта з нашых папердзіў, што і на Украіне ёсць сволачы, якія хочуць у нас аттяпаць Палессе) нам застаецца толькі ездіць ў Варшаву і Кіеў і там плакаць аб нашай горькай долі. Не трэба называць гэта інтер-нацыянальнымі сувязямі. Лепш шукаць грошы, абдурываючы свалачэй.
  Хай сп. Астроўскі на меня не крыўдзецца, я тут вельмі падобны да яго. У нас такіх прямалінейных змагароў заўсёды было шмат. Відаць таму мы і ў такім жалкім стане.

 13. Litvarus кажа:

  Я лічу, што паразы нашай апазіцыі вытекаюць з тага, што яны не зразумелі што мы жывем не ў незалежнай краіне, а ў краіне калоніі Расеі. Ў незалежнай краіне можна змагацца за Правы, Дэмакратыю, ў калоніх трэба змагацца за нац. Адраджэнне. Пакуль ён не адрадзіцца нацыянальна, ён будзе стаяць на каленях. Нац. Адраджэнне у нас захлынулася дзякуючы нашай назве Белая Русь. Менавіта дзякуючы ёй наш народ прагаласаваў за Лукашенку ў 1994 г. Тое, што народ прагаласаваў за ненавістніка сваёй нацыі, гаворыць, што ўся праца нашай нац. інтэлегенцыі ў 20 ст. пайшла прахам. Тое, што не здарылася нават у “дзікіх” кіргізаў, не гаворачы ужо пра каўказцаў і прыбалтаў. Улады ставяць на вуліцах стэнда “Я-Беларусь” і вынішчаюць дашчэнту ўсё нацыянальнае. Ці гэта не доказ што назва Беларусь працуе на Маскву і наш каланіяльный стан? Так што і надалей будзем крычаць “Жыве Беларусь”?

  • Рэдакцыя кажа:

   Літварус, вы пішаце: “Я лічу, што паразы нашай апазіцыі выцякаюць з таго, што яны не зразумелі, што мы жывем не ў незалежнай краіне…”
   Так, прычым вельмі дакладна. А далей вы не разумееце, ад каго мы залежым. Вы лічыце, што ад расейскай імперыі. На жаль, гэта толькі вельмі малая частка праўды. На справе мы залежым ад СІСТЭМЫ ГЛАБАЛЬНЫХ СОЦЫЯПАРАЗІТНЫХ СІЛ, дзе Пуцін – усяго толькі актуальны сімвал расейскага імперыялізму – абдымаецца і цалуецца і з Тускам, і зь Кісенджарам, і яшчэ чорт ведае зь кім (прычым, кожны з названых асоб – таксама актуальны сімвал іншых соцыяпаразітных сіл). Яны паміж сабой дамаўляюцца, што рабіць з намі (і ня толькі з намі) й робяць гэта цынічна, злачынна, зьнішчаючы тысячы людзей ва ўсім сьвеце. Больш за тое, яны ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ адзін адного ў гэтай дзейнасьці…
   Калі не ўсьведамляць гэтага, значыць ня ведаць РЭАЛЬНУЮ СІТУАЦЫЮ Ў СЬВЕЦЕ. А калі яе ня ведаць, любое шчырае змаганьне за беларускую дэмакратыю (ці любую іншую) будзе бесперсьпектыўным… Тым больш, калі звадзіць усё да вашага: “Нац. Адраджэнне у нас захлынулася дзякуючы нашай назве Белая Русь.”.

 14. Litvarus кажа:

  Сп. Астроўскі, я толькі што напісаў каментар на паўторнае перавыданне кнігі Латышонка “Нацыянальнасць – беларус” і у якім задаў Латышонку толькі адзінае пытанне. Калі ласка, адкажыце і вы на яго. Пытанне прынцыповае – чым мы адрозніваемся ад астатніх народаў былога Саюза у якіх перамаглі свае культуры.

  • Рэдакцыя кажа:

   А чым, спадар Літварус, абумоўлена тое, што ва Ўкраіне, якая НЕ завецца “Чырвонай Русьсю”, нягледзячы на 21 год украінізацыі (у нас беларусізацыя была толькі 3 гады) нядаўна на палове тэрыторыі зноў была ўведзена руская мова фактычна ў якасьці дзяржаўнай?…

 15. Litvarus кажа:

  Сп. Астроўскі, вельмі вострае вашае пытанне! Але згадзіцеся, што ментальна мы плаўный пераход ад украінцаў да летувісаў, а таму у нас павінна быць лепш чым у першых і горш чым у апошніх. А у нас “яма”. Да таго ж, украінцы праваслаўные, а мы не зусім. Да таго ж яны помняць, што ў мінулым яны самая сапраўдная Русь (Кіеўская) і таму падсвядома прывязаны да Расеі. Усё і нам і украінцам сапсавала Расея. Яна крадзе ўсё што можна.

  • Рэдакцыя кажа:

   Спадар Літварус, ці не здаецца вам, што вы імкнецеся падганяць рэчаіснасьць пад сваю ідэю?..

 16. Siarhiej кажа:

  Вось мы тут спрачаемся часам за недакладна выказаную ці недакладна зразумелую думку, а што рабіць на практыке? Што рабіць тут і цяпер?
  YMSF
  Для любой справы трэба людзі, грошы і мэнеджмэнт. Мэты і тэорыі акрэслены, можна назіраць толькі разыходжанне ў дробязях, якія пры добрым мэнеджмэнце можна састыкаваць. Такім чынам людзі ёсьць, але грошай і мэнеджмэнту няма.

  Інфа ў Артыкуле вельмі цікавая. І сёння, мне здаецца, адносіны з палякамі мала змяніліся. Палякі не разумеюць што беларусы (нацыяналісты) абараняюць іх ад маскалей. Ці яны думаюць што, як чальцам NATO і ЭЗ, ім нічога не пагражае?

 17. krauklisalvis кажа:

  Добры дзень, Вы прыватная асоба, уладальнік бізнесу, і вы павінны крэдыту для рэалізацыі вашых праектаў або ўмацаваць свае даўгі. Вы марыце аб уласным доме, але вы адмовіліся іпатэчнага з-за дрэннага крэдыт? Ваш бізнэс палепшылася з год. Вам патрэбныя грошы для развіцця свайго бізнесу. Вы мелі пратэрмінаваных плацяжоў патлумачыў, даўгі, развод або страта працы або іншыя. Вы маглі б мець другога прыватнасці крэдытнай шанец. Мы прапануем крэдыты ў кароткія змешваюць пры хуткасці дапушчальна ў адпаведнасці з вашым сродкам пагашэння Крэдыты ад 5000€ да 12.500.000€ Дадатковая інфармацыя, звяжыцеся з намі па адрасе электроннай пошты: krauklisalvis4@gmail.com

 18. krauklisalvis кажа:

  Ты асаблівы, прадпрымальнік і вам трэба крэдыту для рэалізацыі вашых праектаў або ўмацаваць свае даўгі. Вы шукаеце крэдыту, каб пачаць працу ў новы бізнес або купіць дом, машыну або завяршыць праект вашай мары. Вы беспрацоўны і ў вас няма нікога, каб дапамагчы вам. noussomme даступныя, каб дапамагчы вам знайсці рашэнне для вашага крэдыту з працэнтнай стаўкай 2% гадавых і пагашэннем план у адпаведнасці з вашымі гнуткія сродкі вы можаце пагасіць крэдыт на працягу перыяду, якая складае ад 5 да 35 гадоў ans.Je прапануе крэдытныя паслугі ўключаюць у сябе:
  * Фінансаванне
  * Нерухомасць ў крэдыт
  * Інвестыцыйныя крэдыты
  * Auto Loan
  * Кансалідацыя запазычанасці
  * Крэдытная лінія
  * Другі іпатэчны
  * Набыццё крэдытных
  * Асабісты Крэдыты
  Студэнцкі крэдыт школе, так што калі вы знаходзіцеся на файл, забаронена банк, або лепш у вас ёсць праект у суд будаўніцтва. Калі ласка, звяжыцеся з намі для атрымання дадатковай інфармацыі аб нашых offre.Toutes нашы прапановы крэдыту ў адпаведнасці з Вашымі патрэбамі асабістага крэдыту ад 5000€ 12.700.000€ NB: “Няма сур’ёзных устрымаўся”.krauklisalvis4@gmail.com

Пакінуць каментар

 • Старонкі

 • Катэгорыі

 • Апошнія запісы

 • Архівы