nashaziamlia.org

Асьветна-адукацыйны, грамадазнаўчы сайт для беларусаў: аналіз, прагноз, сілы, інтарэсы, сьветагляды, ідэі, ідэалогіі, праграмы, мэты.

Запісы

“Каліноўскі дэклараваў ідэю палітычнай незалежнасьці Беларусі-Вялікалітвы і ад Расеі, і ад Польшчы”

2 красавіка, 2019 | 42 каментарыя

 

 

Для тых, хто шчыра жадаецца разабрацца ў таемных плынях нашага грамадска-палітычнага часу, існуюць вялікія магчымасьці. Адзінае, што патрабуецца, – сапраўды шчыра жадаць і… шукаць, дзейнічаць, аналізаваць. Падаем ніжэй два матэрыялы, якія датычаць падзей, у якіх часткова ўдзельчалі і некаторыя сябры нашай рэдакцыі. Першы матэрыял – гэта перадрукоўка на нашым сайце артыкула  Васіля Герасімчыка «Перадсмяротны запавет Каліноўскага перакрэслівае ўсе спробы сшальмаваць яго». Узята адсюль: https://history.nn.by/?c=ar&i=227918 (правапіс захаваны).

 

 

1.

«Бітва за Каліноўскага», пра якую беларускі гісторык Генадзь Кісялёў казаў яшчэ ў 1959 годзе, цяпер выходзіць на новы ўзровень [1]. Але за мінулыя 155 гадоў пасля павешання 22 сакавіка 1864 года на Лукішскай плошчы ў Вільні «дыктатара Літвы і Беларусі» [2] ў гэтым плане ўжо нічога новага быць не можа. Мяняюцца толькі прозвішчы тых, каму муляе вочы постаць вялікага сына беларускага народа. Напрыклад, у 1928 годзе ім быў Самуіл Хаімавіч Агурскі, у 2019 стаў іншы гісторык. Але хто цяпер акрамя спецыялістаў ведае пра Агурскага? Ці пра тое, што праз зачэпку да Каліноўскага той выступіў супраць беларусізацыі ў БССР і так званых «буржуазных нацыяналістаў», у першую чаргу, прэзідэнта Акадэміі навук Усевалада Ігнатоўскага, якога затым давялі да самагубства? [3]

Гісторыкі сыходзяць, героі застаюцца…

У пачатку 2019 года на старонках «Настаўніцкай газеты» [4] з’явіўся тэкст, у якім яго аўтар [гаворка пра Марзалюка. – Рэд.] абрынуўся на Кастуся Каліноўскага і паўстанне 1863—1864 гадоў. Гэта быў працяг той дыскусіі, якая разгарнулася вакол памылкі ў падручніку па «Рускай літаратуры» для 8-га класа. Дыскусія — гэта рухавік навукі. Але ў гэтым рэчышчы зусім не да месца адказ прэс-службы Міністэрства адукацыі, у якім зробленыя шматлікія памылкі і скажэнні, у тым ліку змяншэнне колькасці бітваў часоў паўстання ў 10 разоў [5].

На вялікі жаль, і тэкст, змешчаны ў «Настаўніцкай газеце» мае шэраг недакладнасцяў, у першую чаргу звязаных з успрыманнем працэсаў ХІХ стагоддзя. Іх можна было б зменшыць, каб член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі азнаёміўся з новым выданнем, падрыхтаваным Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук пад назваю «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці» [6]. Пра «спрошчаны падыход да складаных праблем і мноства элементарных памылак» у адносінах аўтара тэксту з «Настаўніцкай газеты», які да часу сваёй палітычнай дзейнасці спецыялізаваўся на археалагічным вывучэнні Магілёва і этнаканфесійных працэсах Х—ХVII стст., казаў яшчэ Генадзь Сагановіч [7].

Пакіну для больш дасведчаных гісторыкаў агульныя спрэчныя тэзы, у тым ліку выдаванне за факт таго, што Рэч Паспалітая ў эпоху Асветніцтва ішла ў плане нацыятварэння тым жа шляхам, што і Францыя, і павінна была стаць «нацыяй-дзяржавай». Заўважу толькі адвольнае трактаванне самых нацыятворчых працэсаў. У якасці іх ілюстравання аўтар тэксту, змешчанага ў «Настаўніцкай газеце», спасылаецца на «Катэхізіс літвіна», які, каб падвесці пад сваю «канцэпцыю», датуе пачаткам ХІХ ст. Аднак дакумент, як сведчыць гісторык Алена Філатава, паходзіць з 1830-х гадоў [8]. Магчыма, пры датаванні ў археалогіі культурных слаёў і можна пазначаць прамежак у тры дзесяцігоддзі, але ва ўмовах ХІХ стагоддзя для гісторыі як навуковай дысцыпліны — гэта, мякка кажучы, недакладнасць. Разбор іншых падобных момантаў тэксту з «Настаўніцкай газеты» вымагаў бы вялікай колькасці літар, пазначу толькі тое, што паўстанне 1863—1864 гадоў было нашмат складанейшым і ўплывовым у агульнаеўрапейскім кантэксце, чым мы сёння тое ацэньваем. Напрыклад, падтрымку яму выказвалі левыя арганізацыі па ўсёй Еўропе, у тым ліку рускія сацыял-дэмакраты і Карл Маркс. Кіраўнік паўстанцкімі ўзброенымі сіламі на тэрыторыі Гарадзеншчыны Валерый Урублеўскі, які быў паплечнікам Кастуся Каліноўскага і адным з аўтараў «Мужыцкай праўды», увогуле стаў ля вытокаў Інтэрнацыянала і генералам Парыжскай камуны ў 1871 годзе, за якую змагаліся 600 колішніх паўстанцаў. Галоўнае ж для нас тое, што менавіта ўдзельнікі паўстання і спачуваючыя яму напоўнілі «Беларусь» як ідэю новым сэнсам і запачаткавалі новую беларускую літаратуру. Але я спынюся на тым, што асабліва актуальна сёння.

Аўтар тэксту, змешчанага ў «Настаўніцкай газеце», не мае рацыі, калі кажа, што ніхто з сучаснікаў не называў Кастуся Каліноўскага беларускім героем. А як жа сакратар варшаўскага Нацыянальнага ўрада Ю. Яноўскі (1832—1914), які сказаў, што Каліноўскі быў «адным з найвышэйшых розумаў, якіх стварыла на свет Польшча ў той час, чалавекам, аддадзеным душой і целам ідэі вызвалення народа, праўдзівым апосталам беларускага народа, сапраўдным героем паўстання 1863 года» [9]. А як жа даволі папулярны для свайго часу расійскі літаратар Усевалад Крастоўскі, які ў рамане «Крывавы пуф» (1869—1874) пазначыў, што Каліноўскаму «справы няма да «Кароны», што Літва і Беларусь цалкам адмысловая і самастойная дзяржава» [10]? Прычым Крастоўскага ніяк нельга абвінаваціць у імкненні ператварэння Каліноўскага ў «беларускага незалежніка», а ён ведаў, пра што казаў, бо вучыўся на юрыдычным факультэце ў Пецярбургскім універсітэце адначасова з Каліноўскім і затым праходзіў службу ў родных мясцінах лідара паўстання ў Беларусі і Літве. Аднак аўтар тэксту з «Настаўніцкай газеты» ўсё роўна лічыць Каліноўскага «польскім пасланцам у Беларусі», беларускамоўныя творы для якога былі толькі «тактычным сродкам дзейнасці». Няўжо сюды ж адносіцца і верш да любай дзяўчыны, напісаны перад смерцю?

«Марыська чарнаброва, галубка мая,
Гдзе ж падзелася шчасце і ясна доля твая?
Усё прайшло, — прайшло, як бы не бывала,
Адна страшэнна горыч у грудзях застала…» [11]

Увогуле, перадсмяротны запавет Каліноўскага — «Лісты з-пад шыбеніцы», якія ў арыгінале называліся «Да люду беларускага», — гэта наймагутнейшы аргумент, які перакрэслівае ўсе спробы сшальмаваць імя героя. Гэта зварот да «мужыкоў Беларусаў», дзе Каліноўскі суадносіць сябе з гэтым народам і заклікае: «Прымі, народзе, па шчырасці маё слова прадсмертнае, бо яно як з таго света толькі для дабра твайго напісана» [12]. Каліноўскі бачыў гэтае «дабро» ў адпаведнасці са сваім светаўспрыманнем і тым часам, у які жыў. Ён, зразумела, адрозніваецца ад сённяшняга, паколькі час змяніўся. Але ў гэтым асучасніванні галоўная крыніца непрымання Каліноўскага дзейнай уладай, аб чым спакойна заяўляе гісторык ад ідэалогіі, гаворачы пра «непротиворечивую концепцию белорусского государства». Гэта яскравае пацвярджэнне таго, як грэбуюць гістарычнай праўдай у адносінах Каліноўскага ды не толькі дзеля задавальнення палітычнай кан’юнктуры. Але калі перакласці сэнс словаў Кастуся Каліноўскага на сучаснае гучанне, выкарыстаўшы лексікон аднаго з інтэрв’ю на тэлеканале «Беларусь 1», то варта сказаць: Каліноўскі выступаў з пазіцый захавання традыцыйных каштоўнасцяў свайго народа, імкнуўся не дапусціць яго «перапрашыўкі» і фактычна стварыў аналаг «Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі».

Адзін гісторык апелюе, што Каліноўскі не можа быць героем у краіне, у якой 80% насельніцтва — праваслаўныя. А я скажу, што Каліноўскі павінен быць героем у краіне, дзе 80% — беларусы, незалежна ад рэлігійных перакананняў.

Каліноўскі нарадзіўся, калі значная частка насельніцтва была ўніяты. Тры яго родныя браты таксама былі ахрышчаныя па ўніяцкім абрадзе. Гісторык Святлана Марозава зазначала: «За час свайго існавання ўніяцкае веравызнанне істотна пацясніла пазіцыі традыцыйных рэлігій і к канцу XVIII ст. стала канфесійнай дамінантай, ахапіўшы ад 2/3 да 3/4 насельніцтва Беларусі. Уніяцкая царква сама пераўтварылася ў традыцыйны культавы інстытут» [13]. Шкада, што некаторыя пра тое забываюцца. Як і пра тое, што працытаваны ў тэксце з «Настаўніцкай газеты» польскі гісторык Рышард Радзік зазначыў: «Разам з ліквідацыяй уніі ў 1839 г. беларусы былі пазбаўлены таго грамадскага асяроддзя, якое стварала найбольшыя шансы для з’яўлення беларускага нацыянальнага руху» [14].

Як сапраўдны палітык, Кастусь Каліноўскі ў імкненні перамагчы царызм, які грунтаваўся на трох слупах — «праваслаўе, самадзяржаўе, народнасць» — звяртаўся да спадчыны ўніяцтва, падобна таму, як палітык Аляксандр Лукашэнка, каб перамагчы на першых сваіх выбарах, апеляваў да спадчыны толькі што зніклага СССР і ўз’яднання з Расіяй. Але адна справа, калі з таго часу мінула 3 гады, і зусім іншая — калі прайшло 25.

Аднак дзіўна, калі ў свецкай дзяржаве намагаюцца ў аснову вызначэння нацыянальнай ідэнтыфікацыі яе жыхароў класці рэлігійны чыннік. Гэта проста грэбаванне існаваннем нашага народа на сумежжы і тым самым павелічэнне «лініі разлому».

У любым выпадку, як бы ні ставіўся асабіста аўтар тэксту ў «Настаўніцкай газеце» да Кастуся Каліноўскага, не яму вырашаць, каму быць сапраўдным героем для беларусаў, а каму — не. У Айчыннай гісторыі існуе цэлая традыцыя вывучэння постаці Каліноўскага, якую немагчыма перакрэсліць некалькімі заявамі. Тым больш, што імя Кастуся Каліноўскага ўжо ўпісана ў новую «Гісторыю беларускай дзяржаўнасці» як таго, хто разумеў, што Беларусь мае ўсе ўмовы для самастойнага развіцця [15]. Раю як настаўнікам, так і беларускім чыноўнікам звярнуцца да гэтага акадэмічнага выдання, каб адкінуць усе сумневы: «Ужо ў ходзе паўстання К. Каліноўскі дэклараваў ідэю пра палітычную суб’ектнасць Беларусі ў адносінах з Расіяй і Польшчай. Аб гэтым сведчыць і зварот-пароль паўстанцаў: «Каго любіш?, водгук — «люблю Беларусь!», далей: «Дык узаемна» [16].

Кастусь Каліноўскі названы таксама тым, хто сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю:

«У «Лістах з-пад шыбеніцы» К. Каліноўскі напоўніў сэнсам беларускую нацыянальную ідэю, якая нарадзілася ў полымі вызваленчага руху. Яго заклік змагацца «за свае чалавечае і народнае права, за сваю веру, за сваю зямлю родную» і стаў нацыянальнай ідэяй беларусаў ХІХ — пачатку ХХ ст.» [17].

Час паказаў, што патрэба ў Каліноўскім з’яўляецца ў найцяжэйшыя часіны нашай гісторыі, калі існаванню беларусаў пагражаюць. Тут каштоўнае кожнае імгненне. І пакуль чыноўнікі, у тым ліку і ідэолагі, марудзяць, занятыя чытаннем першых двух тамоў «Гісторыі беларускай дзяржаўнасці» і чакаюць убачыць на ўласныя вочы ў акадэмічным выданні, што Каліноўскі — сапраўдны беларускі герой, усе спадзевы застаюцца толькі на грамадскую актыўнасць саміх беларусаў.

Можа таму нездарма менавіта цяпер у Вільні знойдзены парэшткі паўстанцаў, забітых у 1863—1864 гадах. Першы сярод іх — Кастусь Каліноўскі, які з’явіўся, быццам з таго свету, каб паглядзець, як мы, беларусы, выканалі яго запавет.

Літаратура:

[1] «Разгарніце кнігі — гэта нават не спрэчка пра Каліноўскага, гэта сапраўдная бітва за Каліноўскага». Кісялёў Генадзь, Новае пра Кастуся Каліноўскага // Полымя. – №7 — ліпень — 1959. — с. 139.

[2] Ратч В.Ф. Сведения о польском мятеже 1863 г. в Северо-Западной России. Т.1. Вильно, 1867. С. 233

[3] https://novychas.by/poviaz/samuil-ahurski-kravec-kamisar-historyk

[4] https://history.nn.by/?c=ar&i=223302

[5] https://nn.by/?c=ar&i=222386

[6] История белорусской государственности. В 5 томах. Т.2. Белорусская государственность в период Российской империи (конец XVIII – начало XX в.). Мн.: Беларуская навука, 2019. 413 с.

[7] Сагановіч Генадзь. Прывід нацыі ў імгле стэрэатыпаў // http://www.belhistory.eu/henadz-sahanovich-pryvid-nacyi-%D1%9E-imgle-stereatypa%D1%9E/

[8] http://www.belhistory.eu/alena-filatava-nacyyanalnae-pytanne-i-palityka-carskaga-%D1%9Eradu-%D1%9E-belarusi-kanec-xviii-pershaya-palova-xix-st/#ftn19

[9] Janowski J.K. Pamiętniki o powstaniu stycyniowem. 3 t. Lwów, 1923; Warszawa. 1925—1933.T. 2. S. 115

[10] Крестовский В. Кровавый Пуф. Хроника Нового Смутного времени Государства Российского. 4 т. СпБ., 1869—1874

[11] http://knihi.com/Kastus_Kalinouski/Maryska_carnabreva,_halubka_maja.html

[12] http://knihi.com/Kastus_Kalinouski/Pismy_z-pad_sybienicy.html

[13] Марозава С.В. «Сваёй веры ламаць не будзем…»: Супраціў дэўнізацыі ў Беларусі (1780-1839 гады). Гродна, 2014. С. 3

[14] Цыт. паводле: http://www.belhistory.eu/radzik-ryszard-miedzy-zbiorowoscia-etniczna-a-wspolnota-narodowa-liya-salavej/

[15] История белорусской государственности. В 5 томах. Т.2. с. 223

[16] История белорусской государственности. В 5 томах. Т.2. с. 221.

[17] История белорусской государственности. В 5 томах. Т.2. с. 222.

(канец тэкста Васіля Герасімчыка)

 

2.

Другая падзея.

Раніцай 23 сакавіка 2019 г. у Вільнюсе адбылося шэсьце і мітынг, прысьвечаныя ўшанаваньню памяці Кастуся Каліноўскага і яшчэ 20 удзельнікаў вызвольнага паўстаньня 1863-64 гг. (Станіслаў Ішора, Раймунд Зямацкі, Альберт Лясковіч, Баляслаў Калышка, Юльян Ляшнеўскі, Зыгмунт Серакоўскі, Ян Бянькоўскі, Аляксандар Рэўкоўскі, Юзаф Рэўкоўскі, Караль Сіповіч, Юзаф Яблонскі, Эдвард Чаплінскі, Ян Марчэўскі, Ян Банькоўскі, Генрык Макавецкі, Мікалай Ўладыславаў, Мечыслаў Дарманоўскі, Ігнат Здановіч, Ціт Далеўскі, Якуб Чэхан). Тады нашы героі былі забіты ўладамі расейскай імперыі (https://www.svaboda.org/a/29838007.html ; гл. фоты ніжэй з гэтай акцыі).

Увечары ў будынку былога арсенала, разьмешчанага паміж гарой Гедэміна і Нярысам, адбылася канферэнцыя, на якой летувіскія навукоўцы апавялі пра сваю працу, зьвязаную са знаходжаньнем і ідэнтыфікацыяй парэшткаў нашых нацыянальных герояў. Цікавага было шмат. І сярод іншага ў т.л. і тое, што разам з падзякамі ў адрас летувіскіх навукоўцаў многія беларускія ўдзельнікі канферэнцыі чамусьці выказвалі настойлівыя просьбы, каб на магіле Паўстанцаў былі надпісы… і на беларускай мове.

З чаго б гэта?!

Больш за тое, у той жа дзень “Наша Ніва” друкуе матэрыял (https://nn.by/?c=ar&i=227470), у якім інфармуе,  што 500 дзеячаў грамадства і культуры Беларусі звярнуліся да Далі Грыбаўскайце з просьбай, “каб надпісы на іх [паўстанцаў] магілах былі і на беларускай мове”.

А гэта што такое?

Такім чынам, маем два факты:

 • прарасейскі праўладна-лукашэнкаўскі “гісторык” імкнецца аддаць палякам нашага нацыянальнага героя;
 • польскія імперцы жадаюць, каб у Вільнюсе на магілах герояў беларускага нацыянальна-вызвольнага паўстаньня 1863-64 гг., не было надпісаў на беларускай мове (як бачыце, гэты скандальны факт быў “незаўважаны” ўсімі “апазіцыйнымі СМІ”).

З гэтых двух фактаў узьнікае трэцяе – падазрэньне (дарэчы, неўпершыню  паўсталае ў нашай рэдакцыі), што расейскія і польскія імперцы, як мінімум, каардынуюць сваю дзейнасьць у змаганьні супраць Нашай Незалежнай Дзяржавы.

Між тым, як сцьвярджаецца ў першым матэрыяле, яшчэ Кастусь Каліноўскі ў ходзе паўстаньня пачаў дэклараваць ідэю палітычнай незалежнасьці Вялікалітвы-Беларусі ня толькі ад Расеі, а і ад Польшчы…

Уся гісторыя ХХ стагоддзя як і наш час сьведчаць, што сапраўды нездарма…

Усяго вам лепшага, сябры.

 

 

 

 

 

42 каментарыя

 1. мінак кажа:

  ”Аб гэтым сведчыць і зварот-пароль паўстанцаў: «Каго любіш?, водгук — «люблю Беларусь!», далей: «Дык узаемна»”

  Ёсьць некалькі (для мяне) гістарычных загадак, адна з іх гэта ўзнікненне тэрміна ”Беларусь”. У 1795 годзе Рэч Паспаліта (канфедаратыўная дзяржава двух народаў, польскага і літоўскага) была акупавана і падзелена Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй. У 1840 годзе забаронена назва Літва і Статут ВКЛ. Расіяй вызначаны Северо-Западный Край ( чаму ”Северный”??)
  Але дзіўна, што Каліноўскі таксама карыстаецца назвай ”Беларусь”? А дзе Літва?
  Сам я нарадзіўся пасля ІІ сусветнай вайны на мяжы БССР і Летувы. У Геранёнах і Жэмаславе (60 км. ад Вільні) У 50-х гадах тутэйшае насельніцтва размаўляла на беларускай мове. І старыя людзі гаварылі на беларускай мове (ні на польскай і не на летувіскай!). А сёння летувіскія ”навукоўцы–гісторыкі” кажуць (крычаць), што Наваградчына гэта спрадвечная Літва. Ад Наваградчыны да мяжы яшчэ 40 км. А Іўеўскі район на самай мяжэ. І ўзнікае пытанне дзе падзеліся тыя жамойты, што нібыта былі ”летувісамі”?
  Мая выснова, што назва ”Беларусь” была ініцыіравана расейскай уладай і праз сваіх шпегаў, СМІ, сыстэму адукацыі актыўна распаўсюджывалася ў грамадстве. Каліноўскі вучыўся ў Пецербурскім універсітэце і таксама атрымаў веды расейскай палітычнай сістэмы.
  Тут трэба ісьці ад Адама Міцкевіча, яго знакамітага: ” Я – ліцьвін!”, ”О Літва — Айчына мая!”

  Зараз адбываецца тое–самае, спачатку імперцы дамагліся ”раўнапраўя языкоў”, а сёння актыўна выштурхіваюць мову з ужытку, а зараз ужо бяруць з жабры і самую тутэйшую ўладу.

 2. Павел Біч кажа:

  Дзякуй Рэдакцыі за размяшчэння злобаднеўнага матэрыяла, які прымушае думаць. ідэалісты (адначасова) і метафізікі, хочуць аб усім мець абсалютные рашэнні і аценкі. Гэта яшчэ і рэлігійны лад мышлення, асабіста адзінабожных рэлігій такіх як хрысцянства і іслам. іудэйства я не ведаю, але глядзячы на жывучасць габрэяў. яны відаць пазбаўлены шмат якіх недахопаў першых. І вось Каліноўскі!. За яго спрачаюцца, спрачаюцца за мінулае сучаснымі падыходамі. Але Каліноўскі быў сынам свайго часу. На нашых землях змагаліся польскасць. рускасць і літвінства. Каліноўскі стаяў на літвінсткіх (уніяцкіх) пазіцыях, якія царызм душыў таксама як польскасць (каталіцтва). таму ён пісаў мужыкам што вы ядзіце польскі хлеб, і заклікаў называць палякаў братамі. Але чамусьці уніятства не прыжываецца ані у нас . ані ў Украіне. Я не ведаю Чаму. Я не ведаю як паставяцца да нашага літвінства палякі цяпер. Расколатасць самы галоўный прызнак быцця. нават сярод крымскіх татараў есь прыхільнікі рускасці, негледзячы на тое зло якое зрабілі расейцы гэтаму народу .Постмодерністы зрабілі свой прысуд гісторыі – “самавбраз і вобраз мінулага ствараюцца разам” “Гісторыя гэта вялікі міф 20 ст.” і таму варта праблему Каліноўскага аценьваць толькі з пазіцый праблем нашага часу. Хто нашы хайруснікі ў змаганні? Расейскіх дэмакратаў жменька цяпер, і шмат іх заражены імперскасцью. Баюся што яго яны пазбавяцца толькі тады. калі кітайца адтяпаюць у іх усю Сібір. Да таго ж яна хутка ісламізуецца і ататаріваецца, і таму эўрапейскага элемента там будзе усе меньш і меньш. Украінскіе дэмакраты пакуль самі змагаюцца і ім не да нас. да таго ж яны могуць быць за рускасць ў форме украінства (праваславья) таму лепш на іх дапамогу не разлічваць. Палякі як і усялякая іншая нацыя расколаты. Частка будзе за нашае літвінства, частка будзе думаць – якшто што мы не будзем палякамі, то хоць бы адхваціць кусок нашага народу і перарабіць іх на палякаў З цягам часу.ці навучыліся яны нечаму Новаму і Іншаму – я не ведаю. Раю сп. Астроўскаму выйці на Пачобута і паразмаўляць з ім.. згодзен ён з тым што мы і ані рускіе.і ані палякі. Амаль уся наша апазіцыі ( кіраўнікі) і незалежны друк.ёсць русінамі, гэта значыць варожые да польскасці. Сюды я адношу таксаму і Рэдакцыю дадзенага сайта. Панаванне Расеі перерабіла літвінаў на беларусаў. г.з.на русінаў (праваслаўных). Гэты ухіл трэба выпраўляць. праз пратэстантызм і можа нават паганства. Як магніт уцягвае жалезные апілкі да сабе. так праваслаўье цягне нашых людзей у рускасць. а каталіцтва у польскасць Сп. Астроўскі, зрабіце хоць нешта практычнае для нашай справы. паспрабуйце праз гародзенскіх палякаў выйсці на адпаведные колы ў Польшчы. каб яны пачалі называць нас Вялікалітвой і так пазначаць Беларусь на сваіх мапах. За сбіты самалет з іх элітай пад Смаленскам яны маглі б такім чынам адпомсціць маскалям. Не лічыце гэтую прапанову дзізячай. Детствам ёсць тая багна аб Каліноўскім ў якой барахтаюцца сучасные беларускіе гуманітарыі і пра якую вы нам распавялі.. ..

  • Рэдакцыя кажа:

   Сп. Біч, ну вы самі ўжо пачалі адэкватна бачыць сітуацыі: “…частка [палякаў] будзе думаць – якшто мы ня будзем палякамі, то хоць бы адхваціць кавалак нашага [беларуска-літвінскага] народу і перарабіць на палякаў”.
   З адным удакладненнем. Так думае ня частка палякаў, а абсалютна дамінуючая частка, практычна ўсе яны. Імперскі інстыкт у польскім выкананьні. Выходзіць няма на каго!…

 3. Павел Біч кажа:

  Шаноўны сп. Астроўскі, я нездарма напісаў,што расколатасць ёсць сутнастной якасцью Быцця. Нават у крымскіх татараў есь прарасейская частка народу.. Калі вы кажыце што сярод палякаў няма часткі якая будзе на нашым баку, вы паказваеце сваю метафізічную рэлігійную сутнасць праваслаўнага кшталту..

  • Рэдакцыя кажа:

   Сайт існуе 13 гадоў. Шмат матэрыялаў прысьвечана польскаму пытаньню. У падзеях 10.04.10 і пасьля іх наш сайт адзіны на постсавецкай прасторы быў і застаецца на баку Праўды…
   Вынік: ніхто з палякаў на нас ня выйшаў, нават элементарна не падзякаваў!…
   Што ж, тады цяпер вы знайдзіце прыстойных палякаў, якія на нашым баку. Неметафізічны, нерэлігійны, неправаслаўны вы наш…

 4. Павел Біч кажа:

  А за што палякі пасля падзей 2010 году павінны былі нас дзякаваць???

  • Рэдакцыя кажа:

   Ня вас дзякаваць, а нас.
   Вы што, да гэтага часу не зьвярнулі ўвагу на тое, што хутка будзе 9 гадоў як мы рэгулярна апавядаем пра тое, што напраўду адбылося 10.04.10 пад старабеларускмі Смаленскам?
   І галоўнае, не мяняйце тэму, якую самі ўзьнялі. Знайдзіце прыстойных палякаў для міжнацыянальнага дыялогу. Мы цяпер у вас будзем рэгулярна пытацца пра вынікі вашых пошукаў…

 5. Павел Біч кажа:

  Адбылася недарэчная памылка. Я думаў што вы маеце на увазе падзеі на плошчы пасля Выбараў 2010. Тады пачаліся аресты молодзі і тады Мілінкевіч з жонкай арганізавалі ў Польшчы унівесітет ім. Каліноўскага куда пераправілі шмат молодзі, каб яны там схаваліся ад пераследу і маглі вучыцца.. А пра тое што вы пісалі пра самалет цяпер запамятаў. Шукаць прыстойных палякаў я не змагу, таму што вяду дамашні вобраз жыцця. нікуду не выхаджу і тым больш не выезжаю.. Але чым вам не спадабаецца пан Пачобут? Ў якіх вы адносінах з ім. Як паводзяць сябе палякі Гародні? Ўспомніце нашага сп. Куплевіча. Ён вучыўся ў Польшчы і неяк выражаў падзяку шмат шмат якім палякам. Меня гэта уразіла.

  • Рэдакцыя кажа:

   1. На жаль, сярод тых прыстойных палякаў, якіх узгадваў паважаны сп. Віталь Куплевіч, няма ніводнага, зь кім можна было б усур’ёз абмяркоўваць пытаньні ўладкаваньня міжнацыянальных дачыненьняў. Гэтыя людзі не палітыкі і нават не грамадскія актывісты.
   2. У сваю чаргу сп. Пачобута, якога рэкламуюць усе СМІ афіцыйнай апазіцыі (!…), відавочна не дарос да таго ўзроўня сьветагляду і прыстойнасьці, каб пайсьці на сур’ёзны дыялог з намі. Відаць застаецца прыхільнікам ідыялогіі польскага шавінізму і палітыкі экспансіянізму (дарэчы, таму і рэкламуецца СМІ афіцыйнай апазіцыі). Інакш даўно пайшоў бы на дыялог, бо цяпер у Беларусі дый у цэлым у геаграфічным цэнтры Еўропы фактычна маем сітуацыю гістарычнага і грамадска-палітычнага тэставаньня, якая вызначае хто ёсць хто.

 6. МакКормiк кажа:

  Ну што,сёння завербаваная ФСБ сiпатая шваль улезла сваiмi бруднымi капытамi у Курапаты i пазносiла крыжы з магiл забiтых НКВД беларусау. ЧАС РАЗГРАБАЦЬ ЗАВАЛЫ? НЕ!!! ЧАС IМ ПОМСЦIЦЬ.

 7. Siarhiej кажа:

  Маскоўскія папы да гэтага часу баяцца Каліноўскага. Царква, якая стаіць па вул. Каліноўскага ў Менску каля Усходніх могілак, мае іншую адрэсу.

 8. ліцьвін кажа:

  Адказ мінаку: ” Расійская імперыя ўпершыню назвала цэнтральную частку ВКЛ тапанімам ”Белая Русь”, тым самым абазначыўшы свае прэтэнзіі на тэрыторыю Вялікага Княства.” Эдуард Куфтерін
  Чытаць цалкам: https://news.tut.by/culture/632353.html
  Паўлу Бічу: ”Што датычыць палякаў, то трэба заўсёды помніць, што шляхетная Польша ўкрала каралеўскую карону Вітаўта і тым самым перашкодзіла ВКЛ стаць каралеўствам. Гэта мела вялізарнае значэнне для еўрапейскай гісторыі і верагодна паўплывала на хаду гісторыі і з’яўлення ў гэтай гісторыі раздзелу Рэчы Паспалітай і ў далейшым І сусветнай вайне на Усходзе між Нямечынай і Расеяй.
  Зараз усё паўтараецца: Расея рвецца да межы з Цэнтральнай Еўропай, англасаксы хочуць пасварыць немцаў і французаў з Расеяй. Расея і Нямечынна імкнуцца да гандлёвага хаўруса… Таксама трэба помніць, што імперыі заўсёды мацаваліся за кошт далучаных і заваёваных тэрыторый. Без гэтага яны траплялі ў стан стагнацыі і распаду.

 9. Антось кажа:

  Такое ўражаньне, што сцэнары як разбурыць Беларусь- імперасты ды ліберасты рыхтуюць у адным кабінеце.Ну сапраўды, стратэгічнае ўзаемадзеянне. Дашкевіч ставіць крыжы адмыслова за тэрыторыяў пахаваньняў, а іншыя прадстаўнікі рэжыму выкарыстоўваюць гэта, каб запусьціць бульдозеры…
  Задача, адцягнуць сілы ад сапраўднай барацьбы, пра якую кажа Астроўскі ды ягоныя сябры, а каб уцягнуць у Курапаты, яшчэ ў якую багну, з якой потым не вылезеш.
  Бо такія людзі – гэта не пустыя гарлапаны ды піярцы, а калі ў справу ўваходзяць патрыёты – то будзе ўсё сур’ёзна, таму відаць мэта любым чынам зацягнуць у гэтую курапацкую багну…
  Але ж тыя, хто кліча помсьціць – нешта нікому не адпомсьцілі.Так, адзін трындзёж выходзіць.
  Рэстарацыя як стаяла, так і стаіць.
  Ананімы ўвесь час закідаюць беларусам, маўляў трэба ісьці на Курапты, як камікадзэ…
  Але ролю камікадзэ яны хацелі б прапанаваць беларускім патрыётам, а самі будуць у баку.
  Зараз іншыя прыярытэты-трэба будаваць нацыянальныя структуры, а не тупы балаган.Неабходнае цьвёрдае падпарадкаваньне нацыянальным аўтарытэтам. Такім як Астроўскі. Сапраўды, не крычаць,не падстаўляць людзей перад бітвай з Масквой, а рыхтавацца…

 10. Павел Біч кажа:

  Мае каментары аб падзеях ў Курапатах “Свабода” не друкуе, на ФБ таксама нешта зрываецца. Буду пісаць зноў. Але я хочу зрабіць адну заувагу. Калі ідзе вайна, то змагаюшчые бакі прымушаны выкарыстоўваць амаль адну і тую ж тактыку ў вайне. Немцы ў пачатку вайны не хацелі браць заложнікаў (гэта забаранялася Правіламі вайны). але іншы бок разгарнуў патызанскі рух, і часцей гэтые падпольшчыкі не насілі нават знакаў адрознення. Немцаў пачалі убіваць як зайцоў і ім прышлося браць і забіваць заложнікаў. Так і цяпер. Пуцінскі звыш радыкальна нацыяналістычны рэжім прымушае і балтаў і палякаў і украінцаў станавіцца больш радыкальна нацыяналістычнымі. Інакш яны не устаяць перад націскам Рускага Свету.

 11. Павел Біч кажа:

  Адказ сталіністу. марксісту , рускамірцу, ненавістніку Свабоды тав. Ліцьвіну. Выпадкоў падобных выкраданню кароны для Вітаўта якую здейснілі палякі, ў гісторыі безліч. Не толькі выкрадалі, але яшчэ і забівалі канкурентаў ў барацьбе за главенства панавання ў тых ці іншых землях.. Тое што вы носіцеся з гэтым эпізодам як дурань з торбай выдае вас як ненавістнікаў палякаў. Якія вашы корні тав. Літвін? Відаць прыйшла пара ужо цікавіцца генамі тых ці іншых таварышчоў. Гэта новае і таму не звычайна. Але што зробішь – вызначэнне пазіцыі чалавека праз гены дае результаты блізкіе да праўдзівых. Выключэнне з Правілаў толькі падтвярджаюць Правіла.

 12. ліцьвін кажа:

  Антось. Грунтоўны аналіз і прагматычныя высновы! Згодзен!

  Павел. У Вас вербальны панос.

 13. МакКормiк кажа:

  Цiкава як вывернулi: вiнаваты не тыя хто забiваў, глумiўся на магiлах i аддаваў загады (пра гэта нi слова)а “Дашкевiч. i тыя хто не туды крыжы паставiў, о перл ( нiбы яшчэ беларусы павiнны пытацца ў забойцаў дазволу куды ставiць (хаця ўсе цудоўна ведаюць для чаго ставiлi тыя крыжы – каб не лезлi з кабакамi i капытамi на магiлы) Але вось цiкава iншае i гэтую тэму абавязкова трэба раскрыць, чаму так iмкнуцца нас адвесцi ад Курапат (хаця сам рэжым туды лезе каб усё знесцi i вытаптаць), па першае, безумоўна нiякай канчатковай бiтвы з расеяй да якой маўляў трэба рыхтавацца не iснуе, бо гэта вайна i бiтва супраць беларускага народа iдзе КОЖНЫ Божы дзень, i адбываецца яна ў тым лiку i ў Курапатах, а таксама i ва ўсiх iншых месцах, дзе кожны дзень зневажаюць i прынiжаюць кожнага беларуса: гэта i суд, i мiлiцыя, i праца, i начальства i хамства i выбарчыя участкi i пералiчваць можна бясконца. Але ж у Курапатах сканцэнтраваны бадай самы галоўны вынiк сталiнскага камуна ФАШЫЗМА. АЛЕ замяць, закапаць забыць наставiць кабакоў забойцам трэба нават не ад таго, што гэта месца ёсць сведчанне iх злачынстваў а для таго, каб у беларусаў не ўзнiкла жадання адпомсцiць. О тут вы кажаце праўду: беларусы сапраўды так i не адпомсцiлi, нiводным сваiм катам i забойцам, а трэба было помсцiць кожнаму, кожнага знаходзiць i наварочваць унутранасцi на платы, браць у закладнiкi, помсцiць аж да трэцяга калена, дык можа быць цяпер не здарылася бы такое? Канечне тролi пачнуць крычаць что это же гражданская война, вы хотитет гражданской войны, Нее, гэта не гражданская война, вы проста хочаце беларусаў забiваць i зневажаць як авечак i каб яны маўчалi. Бо мне нават страшна ўявiць што б было каб у якой iншай нацыi на яе сакральным месцы або нацыянальным мемарыялы якбы хтосьцi загадаў грузавiкамi ўсё там разбурыць i патаптаць, тое што гэты быў бы пасля гэтага не прэзiдэнт ну гэта дакладна, а ў найгоршым выпадку яму адарвалi галаву i насадзiлi яе на кол, каб кожны мог падзiвiцца, тут ужо залежыць ад менталiтэта i звычак, дык вось я думаю што ў ВКЛ яму б галаву адарвалi i надзелi на драўляны кол i выставiлi ў горадзе напаказ, бо так званыя памяркоўнасць, паслухмянасць, талерантнасць беларусаў гэта прыдуманая брахня, але ў гэтым безумоўна беларусы невiнаватыя, бо яна выкультывiраваная i насаджаная дзесяцiгодзямi здзекаў i забойстваў каб цярпелi бязропатна зьнявагi, забойствы, прынiжэннi нават такiя якiя супраць нi аднаго народа нiхто сабе не мог бы дазволiць на яго зямлi i гэта безумоўна i абавязкова трэба змяняць. I браць на ўзбраенне самыя розныя методыкi, у тым лiку i прыведзеныя спадаром Бiчом, у гэтым сэнсе спадару Бiчу дзякуй за цiкавыя прапановы.

  • Siarhiej кажа:

   Падтрымліваю ваша меркаванне, але не трэба блытаць фашызм са сталінізмам-гэбізмам. Паміж імі ёсць адрознянні. Таксама марксізм, камунізм сацыялізм патрабуюць больш дакладнага вызначэння. Усе гэтыя ізмы тупіковыя.

 14. МакКормiк кажа:

  А тое што здарылася ўчора гэта безумоўна не просто чарговае проiсшествiе, з разраду шматлiкiх руцiнных зьняваг беларусаў за апошнiя 25 гадоў, гэта такi быў сакральны акт зневажання ўсёй нацыi, у тым лiку i ўсiх продкаў, акт знявагi жывых i мертвых, знявечання самапавагi i нацыянальнага гонару. На Радыё Свабодзе на гэтую тэму быў напiсаны адным чалавекам цудоўны каментар, прывяду яго:

  “Курапацкі пагром… Пагром… Курапацкі… Хапіла б насельнікаў аднаго (1) шматпавярховіка, што выходзіць вокнамі на Курапаты, каб не дапусьціць сатанінскага шабашу на народных касьцях. Я не асуджаю тых насельнікаў, яны такія як ёсць. Бог ім судзьдзя. Я асуджаю паводзіны існуючага рэжыму. Я кажу: ты, рэжым, і кіруючая табой муррэна-гідра-яно-д’ябал у плоці пабілі ўсе мысьлімыя і нямысьмімыя рэкорды д’ябальшчыны. У сьвятой беларускай мове ды й ў любой іншай нават адпаведных словаў няма каб выказаць учыненая рэжымам зло. Гэта нешта абсалютна пазалюдзкае, глыбінна нечалавечае, сказаць варварскае – мякка сказаць. Гэта гулаг, асьвэнцым, галякост, генацыд мёртвых і жывых разам узятых. Гэта армагедон. Што чакае гэтых… гэтых двуногіх выкармышаў сатаны нават страшна ўявіць. Але туды ім дарога..”

  Пасля ўчорашняга, у ступары аказалася ўся вертыкаль, яны нават не ведалi што брахаць i што казаць, пахавалiся ўсе, i шуневiчы i вакульчыкi i суды i пракуратуры i мiнiстры i сам фюрер, нiбы схавалi галовы ў сракi, вылезлi ўсе толькi сёння, вакульчык вылез i пачаў несцi нейкую лухту, шуневiч i т.п.. Нават у БПЦ былi ў шоку. Але тым не менш ў БПЦ РПЦ цудоўна зразумелi чым можа скончыцца гэты акт i асадзiлi сваю выскачку: бо як зрынуць крыжы ды патаптаць магiлы то нават аппеляваць потым будзе няма да чаго, калi ўсю гэту гнусь i шваль беларусы паставяць на каленi. Лiтасцi швалi не будзе.

 15. МакКормiк кажа:

  I хаця пазаўчора прыйшло няшмат людзей, тым не менш УСЯ КРАIНА НАЗIРАЛА за тым як ездзiлi трактарамi па гэтай вялiкай беларускай магiле, вырывалi i валтузiлi па зямлi крыжы. У рэжыме магчыма думаюць што усiм было “побаку, па бабарабану, фiялетава”..неее, памыляецеся, УСЕ гэта назiралi, уся краiна гэта назiрала моўча, усе аб гэтым даведалiся нават у самай апошняй вёске. Дык вось калi вас будуць забiваць самiх нiхто пасля гэтага, нiводзiн самы памяркоўны талерантны i паслухямы беларус за вас не заступiцца, гэтакжа сама моўча будуць назiраць.i грош цана стала вашаму жыццю пасля ўчорашняга. Бо палезлi на магiлы забiтых паскуды, спаскудзiлi святая святых.

 16. Павел Біч кажа:

  А меня чым далей тым болей цягне ў паганства. Ляжаў ў Менску на беразе Нямігі валун вакол было капішчэ, гареў вагонь,дзяўчаты плелі вянкі, молодзь асвешчала сваю зброю жрэці лячылі людзей, вызывалі невядомые сілы… Прышлі хрысцыяне з крыжамі …па лесе гдзе раней гуляў Лель са свірелью ў акружэнне звярэй насельнікаў леса, цяпер парк па дарожках якога бредуць манахі ў чорных сутнах і просяць бога іх памілаваць. даць ім хлеба і яшчэ чаго-нібудзь, ані птушак ані звярушак побачь з імі няма. Цяпер гэты валун ляжыць заброшаны і пакінуты ў паселке Азерычы пад Менскам. Аб чым ён думае? Можа аб тым што пасля яго хрысцыяне ў змаганні адны з адным зальюць гэтую зямлю крывёю, што….

 17. Павел Біч кажа:

  Pavel Bich
  Ну хопіць ужо пераліваць з пустога ў парожняе. Паспрабуйце сп. Міцкевіч не хавацца ад меня ў бульбянік, а адказаць на наступные пытання.
  1) Усе народы былых Саюз. Рэсп. пачалі нац. адраджэнне у канцы 19 ст. і к развалу Саюзу ў1990 гаду хуценька адрынулі расейшчыну і сталі адраджацца нацыянальна. Перад 1994 годам было тры гады калі агітацыя за беларусшчыну рабілася без перашкод, але на выбарах 1994 г. народ выбраў чалавека які адкрыта здэківаўся з мовы і са свядомых. Што азначае, што народ не хацеў беларусшчыны. Чаму?
  2) У філасофіі шмат тысячагоддзяў пануе метафара дрэва. Згодна з ей назва беларус вызначае наш народ як атростак на рускім дрэве. Гэта пазбавіла гэтую назву адметнасці і мае прыніжальны характер. Без адметнасці немагчымая любоў. (усе народы Амерык карыстаюцца чужымі мовамі. але там няма назваў кшталту нашай – там няма ані белых ангельцаў, ані жоўтых партугалаў,. ані сініх гіспанцаў). Ці не сведчыць гэта што ухіл нашага адраджэнскага руху у мову есць памылка, якая засланіла ад адраджэнцаў фактар “назвы”, хаця ён даўно вядомы (напрыклад, пры змене рэлігіі патрабуюць і змены імя).
  3).Што можа аб’яднаць людзей (“рабацяг”) акрамя нацыі? Марксісты думалі аб’яднаць людзей па класаваму, ці прафесіальнаму прызнаку Гэтыя часы мінавалі. Майдан ў Кіеве называўся Майданам годнасці.У рабацяг (негуманітарыяў) Нацынальнае адраджаецца толькі ад ведаў пра вайсковые перамогі, а не ад культурных здабыткаў. а аб перамогах над маскоўцамі адраджэнцы пісаць баяцца.
  4) Ці могуць веды пра ВКЛ (Скарына, Статуты..) абудзіць ў нашых людзях нацыянальную годнасць пры назве “беларус” (белый рускі)? Ведзь для рабацяг назва яго народу гэта нешта надпрыроднае амаль сакральнае, роўнае боскаму. Не будуць лі расейскіе ідэолагі усю нашу гісторыю тады трактаваць як міжрускую спрэчку і тым пазбавяць беларусістаў усялякай пераканаўчасці? (кніжак пра ВКЛ, тэатральных пастановак, перадач на Белсате і т.п. беларусісты ужо нарабілі шмат. гдзе эффект?)
  5) Ці вы сапраўды верыце, што калі Алексеевіч са сваім “інтэлектуа-льным” клубам пачне хадзіць на мітінгі Справа пачне рухацца? Улада пачынае слухаць апазіцыю толькі пасля таго, як сілы улады і апазіцыі становяцца прыблізна раўнымі. А гэта значыць што апазіцыі трэба выводзіць на вуліцы. па 100-150 тысяч рабацяг штогод. Ці верыце вы што рабацяг можа вывесці на вуліцы жабрацтва і безпраўье? Нагадаю вам, што калі ў апошніе гады адбываліся абурэнні працоўных. яны прасілі не узначальваць іх выступы апазіцыянераў. Чаму?

 18. Павел Біч кажа:

  Я ужо гадоў 10 спрабую выцягнуць на дыскусію прадстаўнікоў нашай беларускай эліты. Дарма. Вось і Мацкевіч маўчыць. Відаць заняў пазіцыю, што ён ў 1000 разоў разумнейшы за меня і таму мне можна не адказваць. Я ужо пачаў іх злаваць называючы і ідыётамі, і фызафрэнікамі. Не атрымліваецца.. Відаць прыйдзецца пераходзіць на пазіцыю Міколы Lit lit, які проста называе корні-нацыю маіх аппанентаў і адразу адкідвае тых хто не літвіны/беларусы, ці з’яўляюцца гібрідамі. Назіраючы за падзеямі ў Украіне гэты падыход даволі паспяховы. Там большасць з не украінскімі карнямі ( з рускімі, пальскіміі, беларускімі, габрэйскімі…) на 51% есць ворагамі Украіны. Ну, праўда, у нас яшчэ не кепска сартыруе людзей Вера. Праваслаўные у нас таксама, на 51% есць ворагамі нашай незалежнасці. Праўда яны (халопы) пад незалежнасцью разумеюць танные расейскіе нафты і газ. і дарагіе нашые мяма, сыр і малако.

 19. Антось кажа:

  6-га ўвечары на Курапатах не было ўжо аніводнага “абаронцы”…
  Папіярыліся, пакрычалі – ды пайшлі на “week еnd”…Барацьба па часах. Як заўжды ў нашых піярцаў, Абрамаў ды Давідаў.
  Пытаньне прынцыповае, альбо рыхтавацца да АБСАЛЮТНА ВІДАВОЧНАГА СЦЭНАРУ АНЭКСІІ, ДЫ РЫХТАВАЦЬ АДПОР, альбо завісаць на другіх пытаннях.
  Але калі ўжо абвесьцілі варту, то рабіце.Як гэта было раней…
  Стаўце намёты, вызначайце валанцёраў, на колькі там, 250-300 сутак, калі быў вынік.
  Але тых, хто тады перамог, цяпер нават не ўзгадваюць.
  А гэтыя нічога арганізаваць не здатныя. Запалу ад сілы на тыдзень, а потым пачынаюць гаўняць народ.
  Народ ім дастаўся не той.А чаму беларусы не жадаюць ісьці за мудакамі?
  Яны такія несьвядомыя і такія цёмныя, а нашыя апазіцыйныя сьветачы – чыста анёлкі ў белых накідках.
  Дык хай апелююць да народу ізраілева, калі наш народ ім не падыходзіць.Грошы на піяр відаць адтуль.Пераўтварылі апазіцыйную дзейнасьць у самарэкламу, а вынікаў нуль!
  Пысы тых, хто на гэтым толькі піярыцца, ды кідае непадрыхтаваных на ролю камікадзэ, з паламанымі нагамі.
  Гэта і ёсьць верх палітычнай думкі?!.
  Можа пара адкінуць пеўнікаў, а паслухаць такіх людзей як Астроўскі, людзей гонару і годнасьці, якіх нават ворагі не западозраць у самапіяры ды скрадзеных грантах?!.
  На Курапатах прыйшлі папіярыцца ўсе, нават друг Расеі -Статкевіч, але што далей?
  Якія арганізацыйныя зрухі?Чаго дасяглі?
  Акром піяру ды ляманту?
  Уразіла, што за пачварства рэжыму нават прапанавалі пакараць беларускі народ-адмяніць Еўрапейскія гульні.Не рэжым, а Беларусь, бо зараз катэгарычна нельга адразаць Беларусь ад любых еўрапейскіх праектаў.
  Усе, што на збліжэньне з Захадам-добра…Зразумела і аслу.
  Ужо праходзілі, калі патрабавалі эканамічных санкцыяў, разбурэньня беларускай эканомікі.
  А Дашкевіч (нагадаю, калі запамятавалі) заклікаў не баяцца, а даверыцца Расеі ў сваёй публікацыі перад выбарамі 2010г…
  А Шушкевіч заклікаў расейскія войскі “навесьці парадак”.
  Дык за кім ісьці?
  За гэытымі гарлапанамі, альбо за нацыянальнай элітай, адным з узораў якой зьяўляецца сп.Астроўскі?..
  Хочацца бачыць зусім іншых людзей, сур’ёзных, годных беларусаў.

  • Siarhiej кажа:

   Антось, здаецца вы імкнеціся ўчыніць сварку паміж нацыяналістамі. Гэта памылка.

  • Мандарын кажа:

   За гэытымі гарлапанамі, альбо за нацыянальнай элітай, адным з узораў якой зьяўляецца сп.Астроўскі?..

   Совершенно очевидно, что за 13 лет существования сего “сайта” белорусский народ за Островским не пошел. О чем я его многократно и предупреждал. Читателей сайта как было человек с 10, столько и осталось. Практика еще раз подтвердила, что за теоретиками- националистами народ не идет. Так что остается два выбора: оставаться глухими тетеревами и продолжать сеять этнический национализм, на который русскоязычный белорусский народ не ведется. Либо отбрасывать национализм, искать другую теорию (идеологию). Способен на это Островский? Мой категорический ответ: нет. Фанатики не умеют мыслить трезво. На то они и фанатики-утописты.

   • Рэдакцыя кажа:

    Сп. “Мандарын”:
    1. Наш сайт сапраўды працуе ўжо 13 гадоў.
    2. Яго рэгулярна наведваюць сотні людзей, а па пэўных зьвестках нават тысячы. У т.л. усе актывісты афіцыйнай апазіцыі, а таксама прадстаўнікі “руского міра” ў Беларусі – напр., такія як вы, рэгулярна на яго заходзяць.
    3. Найбольш прадзьвінутая ідэалогія Беларускай Зьмястоўнай Дэмакратыі распрацавана і зафіксавана менавіта на тут.
    4. Пры гэтым у адрозьненне ад СМДІ афіцыйнай апазіцыі сайт існуе за ўласныя сродкі і працуюць на ім людзі бясплатна, пасьля сваёй працы, замест законнага адпачынку (так, не рэгулярна, але колькі могуць…)
    Усё гэта разам – грандыёзныя дасягненьні!
    І вы гэта выдатна ведаеце, бо ўвесь час вяртаецеся на наш сайт нягледзячы на тое, што вас па-ўсялякаму просяць яго пакінуць і нават забыць пра яго існаваньне.
    Ну, а цяпер, нефанатык і неутапіст вы наш, дайце спасылку на АНАЛАГІЧНЫ ПА СВАІМ ЗЬМЕСЦЕ рускамоўны сайт. І калі ласка, не выкручвайцеся, а проста скінце адрасок…

    • Мандарын кажа:

     “Яго рэгулярна наведваюць сотні людзей, а па пэўных зьвестках нават тысячы. У т.л. усе актывісты афіцыйнай апазіцыі, а таксама прадстаўнікі “руского міра” ў Беларусі – напр., такія як вы, рэгулярна на яго заходзяць”.

     А толку? Порносайты смотрят вообще десятки тысяч. Не обольщайтесь. Вы задумали политический сайт. Идеологический. А поддержка в политике это все. А поддержки у народа вы как раз и не имеете.

     “Ну, а цяпер, нефанатык і неутапіст вы наш, дайце спасылку на АНАЛАГІЧНЫ ПА СВАІМ ЗЬМЕСЦЕ рускамоўны сайт. І калі ласка, не выкручвайцеся, а проста скінце адрасок…”

     Мне мова не родной язык, так что потрудитесь объяснить значение “ПА СВАІМ ЗЬМЕСЦЕ”.

     И вообще я никому и ничего не должен. Гуляю по инету, смотрю кто чем озабочен. Таких как я у вас ценить должно. Потому как я тут редкий гость.:))

     • Рэдакцыя кажа:

      Вось вам і весь Апельсін… Такі ж пустабрэх, як і усе ліберасты (адзінае што рускамоўны ды за “рускі мір”…). Ня можа па-сутнасьці адказаць ні на воднае пытаньне, дый проста адказаць на пытаньне.
      А фанабэрыі – поўныя штаны. Дарэчы, апошняе – характэрная рыса ўсіх ліберастаў і імперастаў…
      Цынізм, фанабэрыя і надакучлівая, гарластая пустабрэхлівасьць выдаюць АДЗІНУЮ ШКОЛУ заходніх ліберастаў і ўсходніх імперастаў. А можа гаворку трэбу весьці пра АДЗІНЫ ЦЭНТАР кіраваньня для гэтых “левых” і “правых”?

  • Яўген Мурашка кажа:

   Мяркую так. Ніякім малітвамі гэта бязмежжа не спыніць. Можа і не панацэя, але прапаную накіраваць заяву у мясцовую, галоўную пракуратуру, следчы камітэт, на прадмет прыкмет вандалізму. Заяву павінны падаць тыя хто усталёўваў гэтыя крыжы.Напрыклад З.Дашкевіч і нехта яшчэ. Патрабаць распачаць крымінальную справу на выканаўцаў паводле артыкулаа КК. Адказнасць за вандалізм згодна з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь

   У адпаведнасці з артыкуламі 345[1] Крымінальнага Кодэксу Рэспублікі Беларусь прадугледжана адказнасць у форме штрафа або пазбаўлення волі да трох год.
   У адпаведнасці з артыкуламі 346[1] Крымінальнага Кодэксу Рэспублікі Беларусь прадугледжана адказнасць у форме выпраўленчых прац, штрафа або арышта на тэрмін да шасці месяцаў. Трэба стварыць прэтэндэнт. Чаму можна судзіць фізічную асобу за вандалізм а дзяржаўную. не?

 20. Павел Біч кажа:

  А вось добрая тэма для абмеркавання.1) Расейскі вядомы публіцыст Познер нядаўно прызнаўся што ён яшчэ ў моладасці эміграваў з ЗША ў Расею, бо вельмі хацеў стаць рускім. і 2) украінцы Эстоніі прагаласавалі за Бойко. Агульна гэта два факта вядуць да тэмы ў чым прываблівасць расейшчыны. Часта захапленне на Захадзе Пуціным тлумачаць што ён, маўляў, паказвае сябе як сільны палітык. як сільная асоба, якіх, маўляў, няма на Захадзе. Я думаю гэта толькі частка праўды. Нам варта разабрацца з Рускім Светам, каб ведаць як з ім змагацца .

  • Siarhiej кажа:

   Павел, няўжо ты не разабраўся з “Рускім Светом”? Нагадаю асноўнае: 1. гэта тупік цывілізацыі 2. гістарычныя корні з імпэрыі Чынгізхана і Залатой арды 3. крадуць і хлусяць 4. апантанныя рознымі ізмамі – імперыялізм, камунізм, гэбізм, праваслаўны атэізм, … 5. маючы каласальныя прыродныя рэсурсы жывуць ў беднасці 6. шматэтнічны кацёл з этнацыдам карэнных народаў 7. …

 21. Павел Біч кажа:

  Перачытаў яшчэ раз (ў інтернете ужо становіцца няма чаго і сытаць) крытыку апазіцыі якую зрабіў Антось. Прыходжу яшчэ ў 1000 раз да высновы што все праблемы вызначаюцца слабай падтрымкай апазіцыі народам. І таму ужо ў сотый раз запытваю усіх – адкажыце – чаму пасля 150 гадовай агітацыі людзей за беларусшчыну , у тым ліку і апошнія тры гады перад выбарамі 1994 году народ выбраў челавека які адкрыта здэківаўся з мовы і са Свядомых? Вы ужо забылі пра гэтыя здэкі?. Такога немагчыма было б у самага дзікага афрыканскага племені!!! Такога не адбылося ані аднага народу былых Саюзных Рэсп..Народ як і Лукашенка не хоча беларусшчыны, Таму што яна характэрізуе наш народ як атростак іншага народа (рускага), які нам глыбока варожый. (дарэчы. як і іншым эўрапейскім народам). рускіе эўрапейцы толькі па эстэтікі. але па этіке народ азіяцкі.

 22. ліцьвін кажа:

  Павел. Не сейце паніку і не трындзіце пра атросткі. Мы ж не на майдане.
  У чым слабасьць расейскай імперыі? У тым што яна падаўляе ўсе нацыянальныя парасткі народнасцей, малых народаў і нават буйных народаў. Усіх цягне пад адну коўдру. У выніку малыя народы, народнасьці, нават буйныя народы вымушаны весьці ціхі вобраз жыцця, не высовывацца, з-за чаго ўзьнікае стагнацыя імперыі, яе адставанне ад сусьветнага тэмпа развіцця. Ліцьвіны (беларусы) — пасля паўстання Касцюшкі, паўстанне 1831 года і паўстанне Каліноўскага, калі ўся эліта была вынішчана пад корань — вымушаны былі адыйсьці ў цень і ціха выжываць. Пасля рэвалюцыі 1917 года пачалі хутка расьці парасткі новай эліты, але і яна потым у канцы 20 — 30-х была высячана пад корань расейскімі імперцамі. Пасля вайны творчая і культурная эліта сядзела ціха, не высовывалася. Імперцы ганарліва прамаўлялі свае гераічныя тосты і спічы на шматлікіх ”праздніках” і не заўважылі як ізноў адсталі ад сусьветнага тэмпа развіцця.
  Пасля буржуазнай контррэвалюцыі 1991-93 гадоў савецкая імперыя разбурылася, нейкі час пачалі расьці новыя нацыянальныя парасткі, але з-за слабасьці нацэліты не здолялі выбудаваць ні стратэгіі, ні ўзяць уладу. Зараз ізноў узьнік перыяд стагнацыі і выжывання. Таму наш народ сядзіць ціха, улада круціцца як в’юн на патэльні, ня ведае куды кінуцца, спрабуе нейкім чынам захавацца і захаваць краіну…
  Прыйшоў новы гістарычны час з новымі яшчэ не ўсталяваўшыміся правіламі, сіламі, тэндэнцыямі і плынямі. Сёння патрэбны тэарэтыкі, стратэгі, палітыкі, практыкі і людзі здольныя дзейнічаць.
  Гэтаксама і ў самой Расеі, энергічныя людзі ўладу, багацці ўзялі, а як далей краіну развіваць і куды весьці ня ведаюць і не разумеюць. Таму покуль, што ўзялі трухлявую з дзюркамі і праплешынамі ідэю Расейскай імперыі, а яна вядзе да войн і больш нічога стваральнага не можа прапанаваць… Таму каб неяк кансалідаваць і задурыць расейскі народ і бухцяць нацыяналістычныя ідэі.
  Так было заўсёды — калі чалавек любіць грошы, то ён не можа быць стратэгам, правадыром народа. А калі асоба Правадыр, то яго, як мэта жыцця — грошы не цікавяць.

 23. Павел Біч кажа:

  У кнізе “Случайнасть. ирония и салидарнасць” буйный сучасный амеріканскі філосаф Р. Рорті, ствярджаў.(па Белаус) што “теорию, способную соединить частное и общественное, создать невозможно”. Але кніга была напісаная амаль 30 гадоў таму. Для нашага часу гэта немалый тэрмін. Мне здаецца што цяпер нешта змянілася і што тут паўплывала традыцыйнае грэбаванне навукай філосафамі. Цяпер ужо вучоные дабраліся да слюны, да генаў. геномаў. хромасом… і ці гэта не асабістае челавека? Ужо намаляваные мапы на якіх усялякія галагруппы накладваюцца на народы і краіны і можна убачыць сувязь гэтых галагруп з грамадскім ладам тых ці іншых народаў і краінаў. а ці гэта не грамадскае (обшчественнае)? Праўда, філосафы даўно зауважылі што ва усялякай заканамернасці есць веер выключэнняў. Напрыклад, як толькі аб’явішь што демакратыя гэта эўрапейскі лад жыцця, як тут жа ўсплыве чыста азіяцкая Японія з даэмакратычным ладам жыцця, і эўрапейская Беларусь з азіяцкім ладам жыцця. Што думае на гэты конт чытач? Прашу выказвацца.

 24. Павел Біч кажа:

  Адказ сп. Мурашке. На ўсе паперкі што вы раіце напісаць ў абвінавачанне уладаў у вандалізму, улада адкажа што Дашкевіч ставіў крыжы там где няма было магіл.. І усё “завісне”, а з Дашкевіча яшчэ здеруць штраф.
  Рэдакцыі. Перечытаў матэрыял пра надпісы на помніку Каліноўскаму. Не бачу доказу таго што палякі былі супраць надпіса на беларускай мове. Рэдакцыя, якшто я кепска бачу, так працытуйце мне гэтыя радкі ў матэрыяле.Можа польскія шавіністы і не хацелі надпіса па-беларуску… але каб агульна усіх палякаў абвінавачваць – непрыгожа. Реальнае, гэта што уяўленнае?.

 25. мінак кажа:

  ”…Не тое, што ўтрымаць Прыбалтыку, Украйну ці сярэдняю Азію — нават цалкам даціруемую Беларусь утрымаць не атрымліваецца. Яны сыходзяць туды, дзе кантраліруюць фінансавыя рынкі. І аргументам Расеі не вераць, убачыўшы, што яна сама будуе сваю палітыку не ад сыхода ад гэтых рынкаў, а на ўбудоўвання ў іх па іхніх правілах. У гэтым выпадку ў Расіі няма гарантыі бясьпекі сваім сатэлітам, і сатэліты выбіраюць таго, хто рэальна можа ўплываць на іх праблемы.
  Праблема нацыяналізацыі фінансаў — гэта праблема нацыяналізацыі эліт, а гэта нацыяналізацыя толькі пачынаецца. Падштурхівае гэты працэс развіццё ўсеагульнага крызіса капіталізма, які складаецца з некалькіх крызісаў: дэмаграфічнага, экалагічнага, фінансавага, індустрыяльна–тэхналагічнага і адукацыйнага. У сьвеце згодна Тойнбі, пачынаецца Трэцяя хваля, што азначае канец індустрыяльнай эры і пераход да тых фармацыйных сыстэм, дзе ў працэсе перахода бурацца ўсе ранейшыя маральныя і юрыдычныя сыстэмы, а насельніцтву прыходзіцца цярпець выміранне старых крыніц існавання і адсутнасьць склаўшыхся новых…” ”Мягкая сіла і жалезны кулак” А Халдей..

 26. мінак кажа:

  ”Курапаты. Шуму шмат. А давайце з’ездзім і паглядзім. Плот зрабілі якасны і прыгожы. Будаўнікі канечана наблыталі з крыжамі, але гэта стыль сучасных будаўнікоў, калі ім даручыць рэстаўрацыю старадаўніх храмаў ці крэпсцей, палацаў, абавязкова з сучаснай цэглы пачнуць рабіць кладку. Тут недагляд архітэктараў і Мінгарвыканкома, дэпутатаў горсавета, прадстаўнікоў рэлігійных канфесій. Таксама карысна і тое, што тут.бай. даў інфармацыю аб Курапатах, у якой факты пра рэпрэсіі НКВД, ( я дагэтуль як савецкі патрыёт сумняваўся) і ўсё стала на свае месцы. Былі рэпрэсіі! І зразумела, што высякалі самых адукаваных , тых хто меў веды і адукацыю.

  Каліноўскі. Каліноўскі — правдыр паўстанне 1863-64 гадах на тэрыторыі Літоўскай Русі. У Мінску маецца вуліца ягонага імя. І ўсё! Тэрмін Літоўская РУСЬ у той ці іншай меры задаволіць і русафілаў і беларусафілаў. Няхай яны спрачаюцца між сабой. Блытаніна з-за тэрміна ‘’Беларусь’’ у тыя эпохі, калі яе яшчэ не было, толькі заблытывае сённяшняе грамадства.

  Зараз цікавыя падзеі ва Украіне. Усю ўвагу трэба скіраваць туды. Жыццё зараз зрабілася такім шырокафарматным, закручаным і вірлівым, што больш цікавае, чым кіно, літаратура і нават футбол і Алімпійскія гульні.
  На пустасловаў, што спрабуюць зьвярнуць на сваю асобу нашу ўвагу, не трэба марнаваць час. Чорна-белыя нішчэброды ў разумовым сэнсе, яны нават не ведаюць для чаго яны жывуць.

 27. Павел Біч кажа:

  Да падзей ў Украіне 2014 году я прапагандаваў назву Літварусь. Яе вялікая первага- яна не ламала рыфму ў вершах. “Мо яны Літварусь панесліся за тваімі дзяцьмі ўздагон”, “невясёлая старонка наша Літварусь”. Але потым зразумеў што назву Русь варта знішчаць без сумненняў. бо расейцы быдуць яе выкарыстоўваць напоўніцу, каб затасківаць нас ў Рускі Свет. А якшто украінцы адбяруць у расейцаў назву Расея=Русь, вярнуць ёй назву Масковія, то на нас могуць претендаваць украінцы са сваёй “Білоруссю”. Такшто давайце не хітріць А з усім што напісаў Мінак аб Курапатах. я згодзен.
  А што думае пра Украіну наша вялікі украінафіл сп. С. Высоцкі? Зразумеў, што мы і украінцы цалкам розные народы?

 28. Мандарын кажа:

  Тут быў Мандарын, які зноў пераблытаў самаабвешчанае “права” ліберастаў на тролінг сур’ёзных тэм (сябе ліберасты ні троліць, ні тым больш аналізаваць не дазваляюць…) з дэмакратычнай свабодай на выказваньне Праўды, з сур’ёзным пошукам адказаў на істотныя пытаньні. Гэтым чарговы раз пацьвердзіў АДЗІНСТВА ШКОЛЫ ліберастычнага і імперастычнага тролінга.
  Рэдакцыя.

 29. Антось кажа:

  Вось цікава, якая кароткая памяць у людзей.
  Проста тупа вазьміце “Народную Волю” за 2010г.-што там вярзе Дашкевіч, Саньнікаў, Шушкевіч…
  Адныя кампліменты Расеі!..
  Якія ў дупу нацыяналісты?
  Ды і самі яны падкрэсьліваюць сваю пашану да ліберальных каштоўнасьцяў!
  Нацыяналісты сёньня ваююць, а іншыя палітычна змагаюцца з расейскім імперыялізмам.
  Такіх у Беларусі ў публічнай сьферы ведаю чалавек з дзесяць, уключна з Астроўскім.
  Важдзі афіцыйнай апазіцыі іх цярпець не могуць!
  Але атрымаў сапраўднае задавальненьне як цывільна, аргументавана, са зьместам, а не шумам ды лямантам Рэдакцыя раздушыла Мандарына…
  Нешта ёрзае Мандарынчык, а сказаць не можа…

 30. Мандарын кажа:

  Нацыяналісты сёньня ваююць, а іншыя палітычна змагаюцца з расейскім імперыялізмам.
  Такіх у Беларусі ў публічнай сьферы ведаю чалавек з дзесяць, уключна з Астроўскім.

  И как они воюют? Типа трындят на сайте, который никто из белорусов не читает?:)) Ну, “воюйте” и дальше.:))

  И я не ерзаю. Я издеваюсь над пещерными националистами-утопистами.:)) Мои посты удаляют? Значит действует.:))

Пакінуць каментар

 • Старонкі

 • Катэгорыі

 • Апошнія запісы

 • Архівы