nashaziamlia.org

Асьветна-адукацыйны, грамадазнаўчы сайт для беларусаў: аналіз, прагноз, сілы, інтарэсы, сьветагляды, ідэі, ідэалогіі, праграмы, мэты.

1.5. Сьвет будучы

ПРАДМОВА да матэрыялаў канферэнцыі “Беларуская нацыянальная ідэя”

11 ліпеня, 2007 | Няма каментараў

��4.GIF

Да кнігі матэрыялаў канферэнцыі (“Беларуская нацыянальная ідэя”. – Мн.: Бел. выд. Тав-ва “Хата”, 2000. – 448 ст.) рэдакцыйнай калегіяй была напісана прадмова, якая, аднак, у само выданьне не ўвайшла. Мы ж лічым яе вельмі важнай часткай канферэнцыі. Нягледзячы на само паняцьце – “прадмова”, напісана яна была пасьля завяршэньня канферэнцыі і канчаткова абагульняе яе вынікі. Дадзеную Прадмову (адсутную ў адпаведным выданьні) мы і падаем у якасьці апошняга матэрыялу, прысьвечанага гэтай знакамітай канферэнцыі.

Рэдакцыя сайта.

Далей »

Час імперыяў і “закону джунгляў” прайшоў

15 красавіка, 2007 | Няма каментараў

В.Палішчук старшыня сакратарыяту Аб’яднаньня Украінскага Нацыянальнага Руху, г.Масква, лістапад 2002 г.

У апошнія гады гэтае слова заняло бадай што цэнтральнае месца ва ўсіх сродках масавай інфармацыі [маецца на ўвазе слова “тэрарызм”. – Рэд.]. Аднак, зьява, якую яно пазначае, тлумачыцца некалькі аднабакова, няпоўна, па сутнасьці скажаецца самы зьмест зьявы. Пад тэрарызмам разумеюць толькі наступства, адказ на першапачатковы гвалт, які старанна замоўчваецца. Адсюль і нізкая выніковасьць мераў па збаўленьні цывілізацыі ад гэтай хваробы.

Далей »

УЛАДКАВАННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА Ў ДЗЯРЖАЎНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ БЕЛАРУСІ (частка 1; кБНІ)

4 сакавіка, 2007 | Няма каментараў

Паўлюк Бука, Юрась Пацюпа, Алег Багуцкі, Святлана Словік

�з��жав� в��аз.GIF

Мал. 1. Ключавы статут дзяржавы і наддзяржаўнага звязу.

1. УВОДЗІНЫ.

Беларусі неабходна азначыць нацыянальную ідэю, здольную аб’яднаць усю беларускую нацыю з яе этнічнай і светагляднай разнастайнасцю. Асноўныя крокі працы ў гэтым кірунку былі акрэслены ў дакладзе «Нацыя і нацыяналізм у сістэмным азначэнні» [П.Бука. Нацыя і нацыяналізм у сістэмным азначэнні// Пагоня. – 3-5 сакавіка 1995 г]. Гэтая праца з часоў складання Статута Вялікага княства Літоўскага [Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. Тэксты, даведнік, каментарыі. – Мінск, 1989 г.] заключаецца ў стварэнні новых і ўдасканаленні вядомых інстытутаў, скіраваных на ўладкаванне дзяржавы і яе навакольнага свету і годных не толькі ў Беларусі, але і ў іншых дзяржавах. Дарэчы, Статут Вялікага княства, які быў выразам беларускай нацыянальнай ідэі ў XVI ст., стаў крынічнай адзінкай усіх адпаведных дакументаў у свеце. Зараз прапануецца разгортванне стратэгіі, азначанай у згаданым дакладзе, і яе ўвасабленне ў працэс дзяржаўнага будаўніцтва сучаснай Беларусі.

Далей »

Беларусь паміж РФ і ЕЗ: а трэці шлях? (Частка 2)

1 сакавіка, 2007 | Няма каментараў

Алесь Астроўскі

5. Канкрэтныя паказьнікі гуманістычнага прагрэсу.

Уз�о�н� ��ве�агл�дна����.GIF

Мал. 5. Піраміда сьветаглядых узроўняў чалавека. Пазначана: 0 – чалавек на біялагічна-базавым узроўні, чалавек-жывёла (прысутнічаюць патрэбы ў ежы, жытле, здароўі, бясьпецы, нашчадках); 1 – індывідуальна-эгаістычны ўзровень чалавека, чалавек-эгаіст (патрэбы ў індывідуальнай свабодзе, індывідуальным матэрыяльным дабрабыце, уладзе, ведах, самапавазе); 2 – сямейна-калектывісцкі ўзровень чалавека, чалавек-калектывіст (патрэбы ў любові, сяброўстве, жаданьне росквіту “сваёй” групы); 3 – чалавек на агульнанацыянальным узроўні, чалавек-дэмакрат (патрэбы мець свой народ, жаданьне дабра і прагрэсу для яго; дзяржаўная незалежнасьць; нацыянальныя мова, культура, гісторыя; нацыянальная годнасьць, дэмакратычны лад; сацыяльная справядлівасьць); 4 – агульнацывілізацыйны ўзровень, чалавек-гуманіст (прысутнічае жаданьне неабмежаванага прагрэсіўнага разьвіцьця для ўсяго чалавецтва; глабальны распаўсюд навуковай праўды); 5 – вышэйшы сьветаглядны ўзровень, чалавек-сьветаглядны (патрэба ў тым, каб прагрэсіўнае разьвіцьцё чалавецтва адбывалася заўсёды ў правільным кірунку, каб яно ўвесь час арыентавалася на заканамернасьці натуральнага разьвіцьця ўсяго Сьвету).

Далей »

НЕЗАЛЕЖНАСЬЦЬ і КУЛЬТУРА (кБНІ)

29 студзеня, 2007 | Каментары (1)

Зьміцер Абразцоў

Гістоpыя зьяўленьня чалавека на планеце яшчэ зусім маладая. Маладая ў паpаўнаньні з гістоpыяй самой планеты. Маланкавае імгненьне. Але гэтае імгненьне вельмі багатае вопытам, які набыло чалавецтва на шляху свайго pазьвіцьця. Тут было ўсё: жыцьцё асобных людзей і наpодаў, наpаджэньне і скон дзяpжаў і цывілізацый. Усё гэта каштоўны скаpб чалавецтва – ягоны досьвед, які здабываўся заўсёды на вастpыні ляза – паміж жыцьцём і сьмеpцю. Чалавецтву, якое існуе на планеце цяпер, выпала нялёгкая доля – адказнасьць ня толькі за сябе як за жывых істот, але і за ўсіх, хто жыве і хто жыць будзе, за ўсё жывое ў сьвеце, за той бясконцы Дух, які завецца Жыцьцём. Сваю частку гэтай адказнасьці нясем і мы – наpод Белаpусі.

Далей »

Яшчэ адзін рускі вырашыў выказацца па нацыянальным пытаньні

26 студзеня, 2007 | Няма каментараў

Працягваем вышукваць хоць нешта нацыяналістычнае з рускай шавіністычнай плыні. Вашай увазе падаецца яшчэ адна знаходка, аналагічная папярэдняй (г.зн. у тэксьце, пададзеным ніжэй, прысутнічаюць элементы здаровага нацыянальнага мысьленьня). Матэрыял узяты з сайта рускіх шавіністаў ari.ru. Яго аўтар хаваецца пад нікам Helgi. Yar Chally. Зьвярніце ўвагу, як ня хочацца аўтару (а гэта, напэўна, яшчэ перадавы прадстаўнік «вялікароса») аддаваць этнічныя тэрыторыі іншых народаў «Расеі» пад іхныя дзяржаўныя ўтварэньні, як вагаецца яго мысьленьне… А прыйдзецца аддаваць! Без дэмантажу расейскай імперыі расейская праблема на карысьць рускага народу вырашана быць ня можа.
Рэдакцыя.

Далей »

Пробліскі нацыяналізму ў рускіх шавіністаў

25 студзеня, 2007 | Няма каментараў

Доўгае назіраньне за думкамі рускіх шавіністаў, у асноўным па іх інтэрнэт-сайтах, дазволіла выявіць пэўную эвалюцыю поглядаў. Спачатку выключна імперскія («усіх «пастроім» і «замочым»»; «паўсюль, дзе стаяла нага рускага салдата – наша тэрыторыя» і да т.п.), гэтыя погляды паступова набывалі рысы рускага шавінізму з адмежаваньнем ад значнай часткі імперскіх ідэй (“Расея – гэта дзяржава рускіх”, «колькі рускіх людзей было загублена дзеля гэтай Расіяніі, каб потым розныя «малдаване» тут на нас і нашых багацьцях жыравалі?»). А цяпер на асноўным рупары рускіх шавіністаў – сайце ari.ru, упершыню пачалі зьяўляецца пробліскі сапраўднай нацыянальнай ідэалогіі. Усё большая небясьпека для захаваньня рускай нацыі (тым больш у яе антрапалагічна-, культурна-, палітычна- і г.д. пераемнасным выглядзе) паступова прымушае гэтых псіхапатычна-агрэсіўных імперска-шавіністычных дзікуноў з Ўсходу прымаць усё больш нармальныя пазіцыі. У пацьверджаньне сказанаму выстаўляем артыкул “Новы рускі нацыяналізм”, які нядаўна зьявіўся на памянёным сайце. Яго аўтар Аляксей Шырапаеў.
Рэдакцыя.

Ш��апае�.jpg

Прамінулы год – гэта год ня толькі сапраўды гістарычнага падзелу на «імперцаў» і «нацыяналістаў» і вострай палемікі паміж імі. Галоўнае, што летась вызначыліся дакладныя параметры НОВАГА РУСКАГА НАЦЫЯНАЛІЗМУ, якія ўяўляюць зь сябе прынцыпова новую зьяву ў расейскім ідэйна-палітычным і культурным сьпектры.

Далей »

ДЗЕВЯЦЬ АСНОЎ РЭЛІГІІ АКТЫЎНАГА ДАБРА (кБНІ; частка ІІІ)

3 студзеня, 2007 | Няма каментараў

Алесь Астроўскі

Далей »

ДЗЕВЯЦЬ АСНОЎ РЭЛІГІІ АКТЫЎНАГА ДАБРА (кБНІ; частка ІІ)

2 студзеня, 2007 | Няма каментараў

Алесь Астроўскі

Далей »

ДЗЕВЯЦЬ АСНОЎ РЭЛІГІІ АКТЫЎНАГА ДАБРА (кБНІ; частка І)

1 студзеня, 2007 | Няма каментараў

Алесь Астроўскі

Хаця апошнім часам гісторыя нам – беларусам –  дае ў асноўным выпрабаваньні, якія мы таксама будзем абмяркоўваць, пачаць Новы год хочацца зь нечага добрага. У сувязі з апошнім, як рэдактар, я вырашыў выставіць на сайце ніжэй разьмешчаны матэрыял.
Далей »

АДЫГІ ЗАКЛІКАЮЦЬ ЕЎРАПАРЛАМЕНТ ПРЫЗНАЦЬ ІХ ГЕНАЦЫД (Д пр-п 37)

19 кастрычніка, 2006 | Няма каментараў

Рэдакцыя (паводле матэрыялаў www.kavkazcenter.com)
�д�г�.jpg
Далей »

НАЦЫЯНАЛІЗМ – БАЗАВАЕ ВЯЗЬМО ІДЭАЛОГІІ САЦЫЯЛЬНАЙ ГАРМОНІІ, ІДЭАЛОГІІ ЛЮДСКАЙ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ ХХІ стагоддзя (частка ІІІ; кБНІ; Д пр-п 35)

6 кастрычніка, 2006 | Няма каментараў

Валер Арцішэўскі

Далей »

САМААРГАНІЗАЦЫЯ – ГАЛОЎНАЯ ІДЭЯ РАЗВІЦЦЯ НАЦЫЯЎ (кБНІ; П пр-п 4, Д пр-п 3, 11, 19)

6 жніўня, 2006 | Няма каментараў

У гэтым артыкуле Алены і Васiля Жыбуртовiчаў мы дазволілі сабе дастаткова вялікія каментары. Тым самым мы хацелі падкрэсьліць важнасьць узьнятых праблемаў.
Рэдакцыя.

Далей »

БЕЛАРУСКАЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЯ IДЭЯ і БУДУЧЫНЯ ЧАЛАВЕЦТВА (кБНІ)

4 жніўня, 2006 | Няма каментараў

Гэтым артыкулам Алеся Астроўскага рэдакцыя пачынае прадстаўленьне матэрыялаў  раздзела «Сістэмны падыход» (іх было тры) канферэнцыі «Беларуская нацыянальная ідэя» (Гародня, 18-19 красавіка 1999 г.).
Рэдакцыя.

Далей »

РАСЕЙСКАЯ СТАБІЛЬНАСЬЦЬ НЕВЫЛЕЧНА ХВОРАГА (расейская апазіцыя; Д пр-п 15,16)

17 ліпеня, 2006 | 2 каментарыя

Матэрыялам, прадстаўленым ніжэй, мы адкрываем яшчэ адзін кірунак нашых інтарэсаў – ХТО ЁСЬЦЬ ХТО Ў ШЭРАГАХ РАСЕЙСКАЙ АПАЗІЦЫІ. Гэтыя веды неабходныя, каб мець магчымасьць прадбачыць будучыню Расеі. Сёньня знаёмім вас з поглядамі на расейскую грамадска-палітычную сітуацыю Станіслава Бялкоўскага, выкладзенымі ім пад час выступу на канферэнцыі апазіцыйных сіл «Другая Россия». Найбольш важныя (як падаецца нам – беларусам) выказваньні мы дазволілі сабе выдзяліць вялікімі літарамі, многія спрэчныя думкі ці звычайныя «ўпайкі» – пракаментаваць у квадратных дужках. С.Бялкоўскі – былы дырэктар г.зв. «Інстытута нацыянальнай стратэгіі». Доўгі час лічыўся чалавекам, блізкім да Крамля. Каля года таму заявіў, што пераходзіць у апазіцыю да Пуціна, каб зьмяніць расейскую уладу. Заўважаны ў сувязях з КПРФ і Беразоўскім, Дарэнкам і Лімонавым… Нарадзіўся ў 1970 г. у Рызе. Бацька – паляк, рабочы; маці – габрэйка, настаўніца. Па адукацыі сістэматык, зараз паўсюль прадстаўляецца публіцыстам-палітолагам.
Рэдакцыя.
Далей »

ПРА ДЗЬВЕ АДЭКВАТНАСЬЦІ

5 ліпеня, 2006 | Няма каментараў

Нашу размову пра інтэлігенцыю, гуманізм, іншае (гл. папярэднія матэрыялы, прысьвечаныя інтэрвю Л.Баршчэўскага) мы вырашылі праілюстраваць кароткім эсэ Яўгена Бяласіна. Ён берасьцеец. Працаваў выкладчыкам кафедры замежных моў Берасьцейскага дзяржаўнага універсітэта (высокакваліфікаваны выкладчык, добра валодае нямецкай і ангельскай мовамі), быў сябрам БНФ. Але, ужо некалькі гадоў, як пазбаўлены працы. Натуральна, за апазіцыйныя настроі й дзейнасьць. Вось ён  – тыповы лёс сучаснага беларускага інтэлігента-гуманіста…
Рэдакцыя.

Далей »

НАЦЫЯНАЛІЗМ І ЯГО ХРЫСЦІЯНСКІЯ ВЫТОКІ (кБНІ)

10 мая, 2006 | Няма каментараў

Анатоль Астапенка

Далей »

НАША ГАЛОЎНАЯ ПРАБЛЕМА – ЭТНАЦЫД, НАША МЭТА – БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАВА! (Ч.3)

6 красавіка, 2006 | Няма каментараў

Частка 3. Універсальны сацыяльны паразіт – закляты вораг дэмакратыі.
Далей »

НАША ГАЛОЎНАЯ ПРАБЛЕМА – ЭТНАЦЫД, НАША МЭТА – БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАВА! (Ч.2)

5 красавіка, 2006 | Няма каментараў

Частка 2. Змястоўная дэмакратыя.
Далей »

  • Старонкі

  • Катэгорыі

  • Апошнія запісы

  • Архівы